1920-talet

Wisby Simsällskap bildades 23 augusti 1922 i Visby Högre allmänna Läroverks gamla sångsal av: Gymnastikdirektör Sven Montán, Löjtnant B.A. Ljungholm, Övermontör C. Wallin, Juvelerare E. Swensson och Redaktör Gösta Storm.

Gutavallen. Gotland och Visby är fantastiskt. Det finns nästan inte en liten bit mark som inte har en historia.

Platsen där Gutavallen ligger på kallas Östra By rummet dvs "Stadens öppna östra plats"

Här var förr ett stort sankt betesområde där man under dagen släppte ut kreaturen för att på kvällen åter föra in dem i ladugården i staden. Området var vissa årstider vattenfyllt och otillgängligt. En utdikning skedde först på 1870-talet.

Under början av 1900-talet hade idrottsföreningen Gute en egen idrottsplats borta vid Järnvägsstationen. Visby I F tränade i Östergravar och IFK disponerade planen vid Strandgärdet.

När man genomförde tävlingar användes de militära idrottsplatserna framför allt ute på Visborgsslätt.

1904 anordnade Visby en industri- och lantbruksutställning som förlades hit till östra Byrummet.

I anslutning till industriutställningen iordningsställdes också en idrottsplats. På östra sidan mot Solbergagatan byggdes en mindre läktare. På gamla bilder verkar idrottsplatsen ha varit omgiven av ett högt plank.

 

Gutavallen i Visby. Gotlands idrottsförbund gjorde vid upprepade tillfallen försök att lösa idrottplatsfrågan.

År 1921 hade man ett förslag som tillställdes Drätselkammaren och samma år erhöll Södra Sveriges Statsarbeten uppdraget att påbörja plansprängning och dränering efter ritningar uppgjorda av ingenjör Nohrling, Stockholm.

Arbetet gick långsamt men under våren 1924 överlämnades förvaltningen av idrottsplatsen till Gotlands Idrottsförbund.

Den 18 maj 1924 avhölls den första tävlingen som arrangerades av Visby IF. Under våren 1927 skulle H.KH.Kronprinsen ( sedemera kung Gustaf VI Adolf) besöka Visby och man beslöt att genom landshövdingen anmoda Kronprinsen att förrätta invigningen.

Invigningen ägde rum den 27 maj 1927 i samband med en stor idrottsfest med deltagare Ifrån land och stad och i närvaro av tusentals åskådare.

Idrottsplatsen erhöll då namnet Gutavallen. (Den omgivande muren tillkom som nödhjälpsarbete 1931.)

 

Platsen finns även med i vår historia. På höjdsträckningen öster om oss grundades år 1246 nunneklostret Mon Solis, Solberga Kloster. Klostret tillhörde cistercienserorden, samma orden som år 1164 byggde klostret Sancta Maria de Gutnalia i Roma.

De kristi tjänarinnor som levde här hade själva valt att avge klosterlöftet. De framlevde sina dagar efter fasta scheman och under sträng disciplin. Varför och exakt när nunnorna flyttade in innanför stadsmuren vet man inte men det skedde under 1400-talet.

Klosterbyggnadema fick förfalla men man vet att klostrets kyrkogård fanns kvar ännu år 1711, då den användes för begravning av dem som dog i en då härjande pestepidemi.

Så kom då det ödesdigra året 1361, då den danske kungen Valdemar med tillnamnet Atterdag den 22 juli landsatte trupper på Gotlands västkust i trakten av Eksta - Fröjel.

Delar av den 2000 man starka gotländska bondearmén hade , utan hjälp ifrån Visbyborgama, varit insatta i strid mot danskarna vid Ajmunds bro och vid Fjäle myr.

Det avgörande slaget stod enligt den latinska inskriptionen på korset strax norr om klostret utanför Visby " I Herrens År 1361 på tredje dagen efter Jacobi ( 27 juli) föll gutarna framför Visby portar i danskarnas händer. Här är de begravda. Bed för dem.!

Huvuddelen av armén kan ha samlats till Roma och marscherat därifrån under den 26- 27 juli. Vilken armé som nådde Visby först vet man inte men båda kom hit. Man vet inte heller platsen där förbanden ställdes upp.

Att även den här platsen berördes under den våldsamma sammanstötningen är mycket sannolikt.

Kung Valdemars bättre rustade vana yrkeskrigare och hans kavalleri fullkomligen slaktade den gotländska bondehären. I Visbyfranciskanemas analer anges antalet stupade till 1800 gutar , där andelen ungdomar , halta och lytta var stort.

Med Digerdöden år 1350 i gott minne och den varma sommardagen mitt rötmånaden 1361 gjorde att man snabbt grävde massgravar uppe vid Solberga kloster där liken kastades ner.

Vi har väl alla våra egna minnen förknippade med Vallen, mina första minnen härrör sig till början av 50-talet och då i samband med folkskolornas idrottstävlingar och då Vallen kändes som en hemmaarena. Här fanns också Folkskolans skridskobana på vintern .Och den buttre men hjärtesnälle vaktmästaren David Wulff som skötte allt

Att få spela fotboll på Vallens gröna gräs var också en pojkdröm och jag tror att första gången var 1957 då vi, Visby AIK:s juniorlag blev distriktsmästare. // Per-Åke Sporre

 

1921 Startade Gotlands Allehandas stafett, som var en slags stadslöping för 20-mannalag och första tävlingen samlade 500 deltagare.

Initiativtagare till propagandatävlingen var Rudolf Tiberg.

 

1921 Som första Specialdlstriktsförbund (SDF) bildas Gotlands Fotbollsförbund den 8 april.

 

1921 Den 20 november 1921 tog ett antal motorentusiaster Wisby Stadshotell i besittning. Innan man skilts åt för kvällen hade

Gotlands motorförening, GMF bildats.

 

1922 Hölls första landskapsmatchen i friidrott gick mot Blekinge i Karlshamn.

Wisby Simsällskap bildades 23 augusti 1922 i Visby Högre allmänna Läroverks gamla sångsal av:

Gymnastikdirektör Sven Montán, Löjtnant B.A. Ljungholm, Övermontör C. Wallin, Juvelerare E. Swensson och Redaktör Gösta

Storm.

 

1922 får flickorna för första gången vara med i en ungdomstävling (Föreningen Gotländsk Idrott) i "ränne ei kamp" (löpning) samt "haug-

och langgstikel" (höjd- och längdhopp).

Redan under det förra seklet fanns flickorna eller då kallade "peikoma" med och tävlade mot i första hand gårdens "dränggar".

 

1923 bildas Stånga IF och naturiigtvis blev folkskolläraren och FGI-ledamoten Reinhold Dahlgren dess första ordförande. De första

idrotterna som togs upp var löpning, varpa. pärk och fotboll.

Fotbollen var på stark frammarsch på Gotland och sågs som ett hot mot pärken.

Det sägs att folkskollärare Dahlgren mer eller mindre förbjöd fotbollsspel på skolrastema. Det skulle spelas pärk!

 

1923 Bildades Klintehamn IK

 

1923 Fordlastbilar i idrottens tjänst. . . Numera klassiska Gumbalde äng i Stånga var för första gången tävlingsplats för en

stor distriktstävling i gotländsk idrott det året. Våra gamla idrottslekar hade f. ö. en god säsong, enligt idrottsledaren

Gunnar Nilsson. Han skrev så här i sin förbundsrapport:

"Sträcker man sina blickar emellertid ut över hela öns idrottsliv under den gångna sommaren med avseende på de

inhemska lekarna kan man utan överdrift säga, att det varit allmännare och livligare än det varit på många år. Orsakerna

härtill får man tillskriva dels de många hållna tävlingarna förenade med idrottsbasarerna och dels det förhållandet att

Fordlastbilar numera finnas i ganska stor utsträckning och möjliggöra för de mera avlägsna lag på ett behändigt och

relativt billigt sätt kunna möta upp vid tävlingar och idrottsfester."

 

1924 Första Stångaspelen hålles på Gumbalde äng.

 

1925 I.S. Hansa bildas 1925 som utbrytning från Visby IF men lades ner hösten 1926. Trots att de bara var med två säsonger hann de

ha både B- och J-lag resp delta i tillfälliga trelagsdrabbningar (exv trea i mötet mot segrande VIF B och Slite). Dräkt stålgrå. Oklart

om ev samband med den senare brottningsklubben "BK Hansa", varifrån en grupp boxare år 1942 anslöt sig till AIK. Tjugo år

senarp. skulle lamnet åter dyka upp, men då på Sudret.

 

1927 Gutavallen invigs den 26 maj av dåvarande kronprinsen sedermera kung Gustav VI Adolf. Även kronprinsessan Louise deltog.

Den 17 juli spelas första landskampsmatchen i fotboll mot Blekinge. Matchen spelas på Gutavallen och Blekinge vinner med 4-1.

 

1927 bildas Stockholms Varpaförbund och det är lovvärt då det är nästan 20 år innan Gotlands och Svenska Varpaförbundet bildas.

Det är uppflyttade gotlänniingar och kamratgäng i huvudstaden med Föreningen Gotländsk Idrotts hedersledamot Macke

Hejdenberg som en av initiativtagarna.

 

1928 I juni — den 3 närmare bestämt — var det stor (500 personer) publik på Gutavallen. Då gick Visby IF:s första stadslöpning

med sex deltagande lag. Loppet blev en sportslig och organisatorisk triumf. Visby IF vann huvudklassen.

 

1928 Stångaspelen avgörs på Visborgs slätt och Gutavallen.

 

1928 "Bandydamer" på Visby-besök.

Visby hade midsommarbesök av ett par Norrköpings-föreningar och en trupp från Stockholms Kvinnliga Bandyklubb.

Förbundsstyrelsen skrev så här om besöket i sin berättelse:

"Publiken hade tack vare dåligt (!) väder infunnit sig ganska talrikt.Det som kanske mest bidrog till deras intresse var en

grupp flickor från Stockholms Kvinnliga Bandyklubb, vilka gjorde propaganda för kvinnlig idrott. Det var i alla fall första

gången Visby stads invånare hade nöjet att se 'Hennes Majestät Kvinnan' på kolstybben. Uppvisningen var onekligen

intressant, men det tycktes emellertid som om det manliga inslaget i publiken hade det mesta nöjet av detsamma.

 

1929 Bildades Gotlands motorcykelklubb, GMCK, varvid de s.k. TT- och jordbaneloppen kom i fokus.

 

1929 Niklas Sandström blir ny ordförande i FGI och innehar posten i två år.

 

1929 FÖRSTA BUDKAVLEMÄSTERSKAPET gick den 10 nov. Sexton lag deltog i tävlingen och fjorton kom i mål.

A 7-officerarna segrade. I skymundan spelades den första handbollsmatchen på Gotland hösten 1929. Den ick mellan ett

läroverkslag och ett lag från några gästande u-båtar.