Tidningsartiklar under åren

 Här under finns det ett urval av tidningsurklipp genom åren. 

1940 – talet   41 42 43 44 45 46 47 48 49

1950 – talet   51 52 53 54 55 56 57 58 59

1960 – talet   61 62 63 64 65 66 67 68 69  

1970 – talet   71 72 73 74 75 76 77 78 79   

1980 – talet   81 82 83 84 85 86 87 88 89

1990 – talet   91 92 93 94 95 96 97 98 99

2000 – talet   01 02 03 04 05 06 07 08 09