16) 2019-05-09. Bakre raden: Lars Löfgren, Bosse Löfgren, Roland Almquist, Nils-Olof Nilsson, Christer Svärd, Kjell Jarebjörk, Harry Hanell, Sylve Gillerfors, Bo Jakobsson, Leif Ajpe, Bo Larsson, Bengt-Olof Guteson, Kenneth Andersson, Anders Skantz. Mittenraden: Per Calissendorff, Hans Lindkvist, Jan Utas, Dick Magnusson, Claes Randlert, Peter Ström, Christer Svärd, Lars Algren, Jörgen Jacobsson, Björn Möllerström, Rolf Persson, Ulf Lindh, Lars-Inge Andersson, Kjell Svensson, Christer Martinsson, Sven Olsson. Främre raden: Peter Freudenthal, Dan Ingmansson, Gregor Aminoff, Torsten Svensson, Sune Ronqvist, Kjell Guy, Stefan Nilsson, Jarl Tevebring, Lasse Berg, Lennart Holmberg, Bo Lindell, Leif Ullrich.

16) 2019-05-09

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *