Gotlands Idrottshistoriska Förening

Arendt Engström      Foto:Tommy Söderlund

 

 

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING              

Bildades den 16 januari 2003 vid ett allmänt möte på Gutavallen i Visby.Föreningens syften är enligt första paragrafen följande. Gotlands Idrottshistoriska Förening skall, enligt dessa stadgar och Svenska Idrottshistoriska Föreningen:
– Verka för, att dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen.
– Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag.
– Verka för, att det på sikt tillskapas ett idrottsmuséum på Gotland.


Vi vill spegla den gotländska idrotten som vi upplevt den, men om någon inte vill vara med på bild eller i något reportage kontakta oss.
Vi tar givetvis bort det som Ni inte önskar bli publicerat. 
Vår målsättning är att skildra det som hänt inom den gotländska idrotten under ett helt århundrade och lite till. 
Vi har nu två montrar i nya ICA Maxi Arena (Idrottsarena i Visby) fyllda med gamla idrottsredskap att beskåda.
Besök gärna ”Badvillan” vid Solbergabadet i Visby, där vi har samlat på oss en hel idrottsrelaterade prylar. På tisdagarna mellan 13 – 16 finns vi där.

Vid annan tid ring Kjellåke ”Kjellis” Nordström 073-6275927

HÖR GÄRNA AV DIG!

 giGotlandsidrottshistoriska sisuerbjudande logga 1

 KALENDER   GÄSTBOK   FACEBOOK


Besökare totalt:

Besökare denna månad:

Besökare denna vecka:

Besökare idag:

Besökare innan nollställningen som skett, var cirka 10 700