Gotlands Idrottshistoriska Förening

 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING                

Bildades den 16 januari 2003 vid ett allmänt möte på Gutavallen i Visby.

Föreningens syften är enligt första paragrafen följande. Gotlands Idrottshistoriska Förening skall, enligt dessa stadgar och Svenska Idrottshistoriska Föreningen:
– Verka för, att dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess utveckling.
– Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag samt att det på sikt tillskapas
ett idrottsmuséum på Gotland.


Vi vill spegla den gotländska idrotten som vi upplevt den, men om någon inte vill vara med på bild eller i något reportage kontakta oss.
Vi tar givetvis bort det som Ni inte önskar bli publicerat.

Vår målsättning är att skildra det som hänt inom den gotländska idrotten under ett helt århundrade och lite till.

Vi har nu två montrar i nya ICA Maxi Arena (Idrottsarena i Visby) fyllda med gamla idrottsredskap att beskåda.
 
HÖR GÄRNA AV DIG!

 giGotlandsidrottshistoriska sisuerbjudande logga 1

 

 KALENDER   GÄSTBOK   FACEBOOK

Här hittar du oss.