Stångaspelen

STÅNGASPELEN

År 1924 beslutade FGI ( Föreningen Gotlänsk Idrott ) att arrangera en gotländsk idrottstävling i Stånga. Drivande kraft bakom beslutet var styrelseledamoten sedan FGI:s bildande Reinhold Dahlgren. Dahlgren (1886-1968) var folkskollärare från Östergarn med fina pärkkarlsmeriter. Tävlingen blev årligen återkommande, och började 1933 även officiellt kallas Stångaspelen.

1924 Första Stångaspelen hålles på Gumbalde äng.

1928 Stångaspelen avgörs på Visborgs slätt och Gutavallen.

Stångaspelen flyttades 1956 tillbaka till Stangmalmen. Denna idrottsplats är huvudarena för gutniska idrotter och lekar. Den är en av de största inhägnade arenorna i Europa och rymmer inte mindre än 26 pärkplaner.

Stångaspelen 1948 varpa. Gustav Hederstedt

Vid Riksidrottsförbundets 100-årsjubileum 2003 blev Stangmalmen utsedd till en av tre kulturhistoriska idrottsplatser på Gotland.

Premiäråret 1956 kom det cirka 8000 åskådare till Stångaspelen. Andra veckan i juli, torsdag till och med söndag anordnas varje år Stångaspelen på denna anrika plats som blivit något av den gutniska idrottens Mecka. Här har det även spelats fotboll och ishockey.

1987 Första gotländska kontakten med sporten boule kom på Stångaspelen 1987 då Svenska Bouleförbundets ordförande Hilbert Björkdahl demonstrerade boule under tävlingarna. Det var friskt vågat eftersom de flesta deltagarna på Stångaspelen bestod av varpakastare.

1995 bildas Kulturföreningen Stångaspelen för att få en bättre organisation med inriktning endast på Spelen och med tydligare ansvarsområden! 2004 Kulturföreningen Stångaspelen upplöses.

 

1998 Blir ett nytt år då damerna får kliva in på arenan i Stångaspelen. Denna gång är det stångstörtare som efter ett försöksår bereds entré. Tre damer ställer upp och vinner gör Kristina Wärff från Malmö.

2003 blir ett nytt märkesår för damerna i Stångaspelen. Nu får också arenan kvinnlig fägring i form av gutniska femkampare. Historisk segrare blir Malin Ericsson Enköping.

2011 Intresseföreningen ”Stångaspelens Vänner bildas”, som ingår i FGI. Syftet är att medlemmar löser en medlemsavgift som öronmärks till att utveckla och säkra Stångaspelens framtid. FGI:s styrelse har ansvaret för att syftet följs.


Tidningsurklipp


HEM