Om Gotlands Idrottshistoriska Föreningen

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING

Har som en av många uppgifter, att skapa ett idrottshistoriskt museum på Gotland. Vi har
idag samlat ihop en hel del av pokaler, medaljer,  foton och gamla handlingar såsom protokollsböcker m.m. som vi försöker dokumentera på bästa sätt. Allt detta i vår strävan att hjälpa föreningar och förbund att göra handlingarna mer tillgängliga för alla.

Forskning och tillbakablickar i de gotländska föreningarnas historia är en av våra uppgifter som vi med gemensamma insatser kan åstadkomma. Vi är en resurs som vi hoppas Ni kommer att utnyttja i Ert värdefulla arbete ute i föreningarna. Vi har mycket som kanske passar i en utställning eller dylikt i samband med jubileum eller liknade. Vi försöker hålla det idrottshistoriska intresset vid liv genom att anordna cafékvällar med särskilt inbjudna föreläsare.

Vi håller idag till i den s.k. ”Badvillan” bredvid Solbergabadet i Visby. Välkommen på en kopp kaffe med dopp och kaffe och umgås under gemytliga former.