Kontakt

Ring, SMS:a eller skicka ett mail till Kjellåke Nordström för mera information. Mobil 073-627 59 27 eller maila kjellsie@hotmail.com

Hur blir jag medlem?

Jo, genom att sätta in pengar på föreningens
bankgiro 5599-1111.
Viktigt att så många som möjligt blir
medlemmar, vi behöver alla!

Medlemsavgifter:
Enskilt medlemskap 100:-/år
Förening/förbund 200:-/år
Företag, lägst 2 000:-/år

Ange namn, adress, födelsetid, telefon, mobil och ev. mailadress.

Gåvor och bidrag emottages tacksamt!

Våra samarbetspartners

RF-SISU Gotland
Koneo

Vi är medlemmar, respektive samarbetar i nedanstånde förbund och riksorganisationer:

Gotlands Hembygdsförbund
Svenska Idrottshistoriska föreningen
Riksidrottsmuseet
Idrottsmuséets Vänner