Alskogs Idrottsförening

ALSKOGS IDROTTSFÖRENING
bildades 1937


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Alskogs Idrottsförening
Postadress: Alskog
Medlemsantal: 21. Program: Fri idrott, gymnastik och varpa. Tävlingsplats: Skyttepaviljongen.Föreningen bildades den 2/11 1937 på initiativ av Henrik Winberg, B. Jakobsson m.fl. samt anslöts till RF 1942. På grund av brist på idrottsplats har föreningen inte kunnat växa sig livskraftig, och de bästa medlemmarna ha övergått till andra föreningar. Det är blott varpan som bedrivits de senaste åren jämte en gymnastikavdelning.

BERTIL HANSSON, jordbruksbiträde, f. 23/10-26 i Alskog. Utövar friidrott och gymnastik. Magistermärket i brons.
JOHN HANSSON, lantbrukare, f. 21/10-02 i Alskog. Utövar varpa.
ÅKE HANSSON, jordbruksbiträde, f. 2/1-28 i Alskog. Utövar friidrott, simsport och varpa. Pers. rekord: Längd 6,03, höjd 1,61. Magistermärket och vandrarmärket i brons.
BERTIL S.A. JACOBSSON, jordbruksarbetare., f. 26/10-19 i Alskog. Ordf. 45. Kassör 37-44. Utövar friidrott, gymnastik och varpa. Riksidrottsmärket i brons.
ERIC LARSSON, jordbrukare, f. 25/4-20 i Alskog. Utövar varpa.
KJELL NILSSON, lantbrukare, f. 2/6-21 i Alskog. Ordf. fr. 45. Utövar friidrott, terränglöpning, skidsport och varpa. Skidlöparmärket och magistermärket i brons.
L. IVAR O. PETTERSSON, jordbruksbiträde, f. 12/9-23 i Alskog. V. ordf. under 3 år. Utövar friidrott, gymnastik och varpa. Fältidrottsmärket i silver, Riksidrottsmärket i brons.
HENRIK VIKTOR WINBERG, lantbrukare, f. 19/1-17 i Alskog. Kassör och sekr. fr. 42. Tid. ordf. Gymnastikledare. Utövar friidrott, terränglöpning och varpa. Riksidrottsmärket och Fältidrottsmärket i brons