Bäl Idrottsförening

BÄL IDROTTSFÖRENING
bildades 6/6 1921. RF 1945
Ingen seriefotboll


Bäl if


Gamla bollplanen
Den gamla bollplanen som Bäl IF hade fanns på ett område där järnvägen sedan drog fram. Ingen vet med säkerhet under vilken period bollplanen användes men troligen var det i slutet av 1800- talet fram till sekelskiftet. På planen spelades bland annat fotboll, pärk och gutniska idrotter utövades.

Gamla idrottplatsen
När järnvägen blev klar år 1900 övergavs gamla bollplanen och klockarens åker mellan kyrkan och bostadshusen norr om kyrkan blev ny idrottsplan. Där blev det stor aktivitet i synnerhet på 1930- och 1940- talet med höjd- och längdhopp, diskus och kulstötning samt naturligtvis kastades det varpa. Det var den stora sporten. Fotboll förekom också i stor utsträckning. Platsen användes fram till 1950- talet.

Nya idrottsplatsen
På 1950- talet anlades en ny bollplan och en varpaplan vid Upphuse där det var stor aktivitet på 1950- och 1960- talet men den används ännu idag. Platsen används bland annat till fotboll, friidrott och varpa.

Ishockeybanan
1960 anlades en ishockeybana som utnyttjades i stor utsträckning. Där spelades ishockey och korphockeymatcher när det var gynnsamt väder. Denna bana används ännu idag.

Ridbana
På 1990- talet anlades en ridbana som utnyttjas mycket av ungdomarna med hästar. Den ligger mitt emot Bäl kyrka vid väg 147.

Tennisbanan
På 1970- talet anlades en tennisbana som fortfarande används.Tennisbana Bäl