Barlingbo Idrottsförening

BARLINGBO IDROTTSFÖRENING
bildades 1/6 1915, in i RF 1947
Seriespel i fotboll 1965-2004


BIF                                  barlingbo if


Idrottsplatsen i Digeråkra skogDigeråkra skog
Den första idrottsplatsen i Barlingbo kom till i slutet av 1800-talet. Det röjdes då en plan på cirka 40 x 60 meter i Digeråkra skog. Här var det mest gotländsk idrott som utövades men också våg mellan socknarna Barlingbo, Ekeby och Endre. Under 1920-talet började man även utöva friidrott här.

 

Bygdegården                Klubbstuga Barlingbo
I bygdegården, som numera är privatbostad, tränade man i mitten på 1930-talet brottning och sedan under 50-och 60-talet bordtennis.

 

 

 

Idrottsplatsen vid skolanIDROTTSPLATS BARLINGBO
Så småningom tog intresset för fotboll överhand och en ny idrottsplats anlades vid skolan. Den intilliggande obebodda fattigstugan användes som klubbstuga. Den ersattes 1995 av en ny stuga med bastu, omklädningsrum och samlingssal.