Dalhem IF

DALHEM IF
bildades 11/3 1905


dalhem if    


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Dalhems Idrottsförening
Postadress: Gotlands Hesselby

KERSTIN A. E. ASP, fröken, f. 19/8-28 i Dalhem. Styrelseledamot från 46. Utövar friidrott och skidsport. |
ERLAND BERGSTRÖM, byggnadsarbetare, f. 21/1-16 i Gothem. Utövar varpa. Fältidrottsmärket brons.
K.G. VERNER BERGSTRÖM, grovarbetare, f. 10/5-21 i Gothem. Utövar fotboll och varpa.
ÅKE B. E. ENGSTRÖM, smed, f. 4/10-14 i Dalhem. Representerar A-laget i fotboll 37-38. Utövar friidrott, varpa och skidsport. l:a placering å skidor för juniorer 33. l:a pris klass II i SM (varpa) 46.
HARRY F. G. HAGWALL, montör, f. 14/2-18 i Roma. Tidigare representerat. Roma IF. Utövar friidrott och varpa. Personliga rekord: Diskus 36,70, kula 11,55. Fältidrottsmärket och civila skyttemedaljen i silver.
KARIN HANSSON, affärsbiträde, f. 14/10-30 i Bel. Utövar friidrott och gymnastik. Skolidrottsmärket i brons.
BERTIL E.V. HEDIN, jordbruksarbetare, f. 7/4.27 i Dalhem. Utövar friidrott och skidsport.
ÅKE L. HEIJDENBERG, jordbruksarbetar f. 2/7-22 i Endre. Representerar A-laget i fotboll 42-43. Utövar även friidrott och orientering. Fältidrottsmärket, orienteringsmärket och militära skyttemedaljen i silver.
HELGE F. JOHANSSON, jordbruksarbetare, f. 30/10-12 i Dalhem. Utövar varpa.
LARS E. JOHANSSON, jordbruksarbetare, f. 7/11-10 i Dalhem. Utövar varpa.
SIGURD T. JOHANSSON, jordbruksarbetare, f. 21/12-08 i Dalhem. Utövar friidrott och varpa. l:a placering i Stångaspelen i 5-kamp 37.
LARS ERIK LARSSON, smidesarbetare, f. 19/7-28 i Dalhem. Utövar friidrott, orientering och skidsport. 3:e placering LM för juniorer.
E. BERIL PERSSON, lantbrukare, f. 17/2-23 i Engelbrekt. Sekreterare från 46. Utövar fotboll, skidsport och orientering. Orienteringsmärket i silver, skidmärket i brons.
SVEN HELGE S. PERSSON, mjölnare, f. 2I/11-03 i Othem. Tidigare representerat. Hemse IP och Sanda IF. Utövar skidsport och varpa.
HENNING E. H. PERSSON, mjölnare, f. 23/7-15 i Dalhem. Ordförande från 44. Ledare av festkommitéen. Idrottsledare 41-44. Utövar friidrott, fotboll, skidsport och varpa. Personliga rekord: Höjd 1,60, diskus 33,0. Militära skyttemedaljen i silver, skidmärket i brons.
BO H. B. PETTERSSON, f. 20/7-28 i Dalhem. Utövar friidrott, orientering skidsport.
MARIANNE PETTERSSON, fröken, f. 22/9-24 i Dalhem. Utövar friidrott och skidsport. Skolidrottsmärket och skolskidmärket i guld.
RICKARD O. G. PETTERSSON, lantbrukare, f. 20/4-13 i Dalhem. Vice ordförande från 42. Utövar friidrott. Personliga rekord: 100 m 12,0, höjd 1,58.
N.G. WERNER PETTERSSON, resande, f. 5/1-96 i Näs. Ordförande 29-30, sekreterare 32-44. Utövar friidrott, orientering, varpa och pärk. l:a placering i varpa i Stångaspelen kl. III 32. l:a placering i varpa i Svenska Mästerskapen i Visby, kl. II 46 samt 4:e placering. kl. III i Stockholm 47. Personligt rekord: Höjd 1,64.
L. BENGT SMEDBERG, grovarbetare, f. 3/3-23 i Halla. Representerar Halla IP 41-44. Utövar varpa. Militära skyttemedaljen i silver, riksidrottsmärket i brons.
BERTIL J. T. SMEDBERG, snickare, f. 11/6-25 i Dalhem. Materialförvaltare 44-45. Representerar A-laget i fotboll från 44. Utövar även friidrott och skidsport. Riksidrottsmärket och lejonmedaljen i brons.
IVAR O. J. STENGÄRD, snickare, f. 30/8-16 i Dalhem. Idrottsledare från 41, d: o i Mellersta serien grupp II fr. 45. Utövar o friidrott, orientering och skidsport. Riksidrottsmärket och skidmedaljen i brons.
HELGE JAKOB HENRIK STENSTRÖM, lantbrukare, f 19/1-13 i Dalhem. Utövar varpa.
JOHN O. S. STENSTRÖM, jordbruksarbetare, f. 25/2 -17 i Endre. Kassör från 44. Ledamot av festkommittén från 44. Utövar friidrott, orientering, gymnastik och skidsport. Truppmärket och skidmärket i brons.
MARTIN K. A. STENSTRÖM, lantbrukare, f. 26/1-11 i Dalhem. Utövar varpa. l:a placering i Stångaspelen kl. II 37.
GUSTAV D. E. SVENSSON, jordbruksarbetare, f. 25/11-23 i Follingbo. Ledamot av orienteringssektionen från 46. Utövar friidrott, fotboll och orientering. Personligt rekord: Diskus 33,57. Skolskidmärket i guld, fältidrottmärket i brons.

Tidningsartiklar Pdf

 

Dalhem IF damlag 1978

Dalhem IF 1978 F.v. Mats Nybom (tränare), Sabine Kihlstedt, Karina Brobeck, Lotta, Edmark, Yvonne Nilsson, Ulrika Lahne, Gunilla Palmqvist, Helena Sjögren o Thomas Gottfridsson, (lagledare) Maria Bisander, Åsa Sigalit, Annika Svegsjö, Ingela Eriksson, Helena Mohlin o Lena Larsson

 

 


 

Hesselby Skyttegilles skjutbana i Dalhem
Hesselby Skyttegille bildades 1901. Skjutbanan och skyttevallen vid Malms i Dalhem iordningställdes 1902 av medlemmar i föreningen. En skyttepaviljong byggdes där 1903.Skjutbana i Dalhem Skyttegillets paviljong
Dalhems IF har i gångna tider också utnyttjat skjutbanan för både bollspel och varpkastning, samt haft sina årssammanträden i skyttegillets paviljong. Hesselby skyttegille finns kvar än i dag och är en aktiv förening. Skjutbanan hittar man om man kör från Dalhem kyrka mot Visby, cirka 200 meter förbi idrottsplatsen på vänster sida.

Munkbacken
Munkbacken är belägen vid Munkebos i Dalhem. Dalhems IF bildades 1905 och hade till en början sitt bollspel och varpakastning vid skyttegillets skjutbana, men fick senare använda Munkbacken som idrottsplats. Föreningen inhägnade Munkbacken 1916. År 1922 fick Dalhems idrottsförening arrendera Gandarve äng och flyttade då sin verksamhet dit. Men Munkbacken var långt tidigare en plats för idrottslig verksamhet. Redan på 1880- talet finns belägg för att ungdomar höll till där med sina spel och lekar. Även efter det att Dalhems IF flyttat till Gandarve äng samlades traktens ungdomar på Munkbacken om kvällarna och sparkade boll, kastade varpa, utförde kampsport och gutniska lekar. Idag är det privat mark.
Vi minns sommaren 1947. Komminister Emil Karlsson bodde tillfälligt vid Munkebos medan prästgården restaurerades. Då Spelades det fotboll nästan varje kväll på Munkbacken med komministern som domare. Man hade lite kampsporter också såsom ryggkast mm., under nappatagen brast komministerns bästa reservoarpenna som han hade i sin bröstfickan.
Du hittar Munkbacken om du kör från Dalhem mot Roma kyrka, efter cirka en kilometer kommer du fram till skylten Tomte. Munkbacken finns in på den vägen direkt till vänster efter bron.
Munkbacken finns kvar, men där bedrivs ingen idrott där nuförtiden. 

Gandarve äng
Dalhems IF fick 1933 arrendera Gandarve äng, som låg centralt i bygden intill mejeriet mitt emot affären. Det var ett betydligt större område än det man tidigare haft tillgång till och möjligheterna att utöva idrott blev större. Intresset för idrotten ökade och blev ett lyft för föreningen. Idrotten, som tidigare begränsats till de traditionella gutniska idrotterna, breddades då med såväl fotboll som allmän idrott.Gandarve äng
Gandarve äng blev en samlingspunkt i bygden och det anordnades basarer, midsommarfester och andra fester med dans på utedansbana i ängen, ofta i samband ned idrottstävlingar och fotbollsmatcher. Idag används platsen till fotbollsträning och midsommarfester. 
År 1953 fick D.I.F. köpa ett markområde vid Hallvide och flyttade sin verksamhet dit. 

Dalhems idrottsplats
Dalhems idrottsplats anlades efter det att Dalhems IF 1953 förvärvat ett markområde vid Hallvide. Där det tidigare var åkermark anlades flera fotbollsplaner. Idrottsplatsen invigdes 1956. På den nya idrottsplatsen byggdes klubbhus 1975 och en läktare kom till 1981. Fotbollen blev den dominerade sporten med många framgångar i såväl herr- som damfotboll. Även ishockey har spelats här under vissa perioder.Dalhems idrottsplats
Platsen ligger några hundra meter innan man kommer till Dalhems kyrka intill landsvägen från Visby. Den används än idag.

 

 


Dalhem 90 år

Anförande

Protokoll

Styrelser 1905 – 1946

Match Dalhem-Jitex