Endre IF

ENDRE IDROTTSFÖRENING
bildades 2/1 1906


             endre if


Stadgar för Endre Idrottsförening från 1906

2-innebandy endre ga. 2001-12-0320160329_0000

Hulte ängar
Endre IF bildades den 2 januari 1906. Ändamålet med föreningen var ”att under sommarmånaderna i fria naturen genom idrottsövningar och folklekar stärka kärleken till fosterbygden, utveckla kroppskrafterna, utbilda ungdomen till beslutsamhet och kraft samt motarbeta pjoskig förfining och osvensk vekhet”. Platsen där detta skedde var på Hulte ängar i Endre. En fotboll inköptes 1909 och senare ett kastspjut. Här har även hållits våg mot Hejdeby och Ekeby.Hulte ängar
Platsen användes fram till mitten på 1950-talet och man utövade gutniska lekar och allmän idrott som spjut, diskus, kula, höjd- och längdhopp samt fotboll. Idag används platsen som betesmark. Änget hittar man om man kör Endreväg ut mot Dalhem raka vägen cirka en mil. På andra sidan Endre backe på höger sid, precis innan det går en väg till Barlingbo ligger änget.

Idrottsintresset ökar (Hämtat ur Endre IF 100 år 1906-2006)

Redan 1870 var det en landshövding på Gotland som sa att gamla idrotter här på ön hade en sällsam kraft att överleva. Idrotter som varpa, pärk, stångstörtning m.m. som hade varit i bruk under äldre tid kom att behålla sin egendomliga prägel. Men år 1906 var det också andra idrotter som hägrade.
Som vi nu antar fanns det en del litteratur i stugorna runt om i bygden. Förutom Bibeln, Psalmboken och kanske någon bilderbok åt barnen, fanns kanske också den senaste katalogen från Åhlén & Holm. Runt sekelskiftet hade det tillkommit den kolorerade familjetidningen Allers. Där fanns mycket att läsa som gripande kärleksföljetonger som kvinnorna slukade, ritningar till lövsågning för barnen och tillika klippdockor som många av de små hade roligt med. Sedan fanns det artiklar om spännande äventyr i främmande länder som grabbarna läste om med stort intresse. Dessutom läste man om stora idrottsprestationer från både inom och utom landet. Man gick där och drömde om att det just var man själv som kastade spjutet längst eller sprang fortast. Idrottsintresset var enormt vid den här tiden, inte bara varpan.
Det var inte bara i vår socken som idrottsintresset spirade. Alla ville ut och ”sparke boll” och det var förstås ”sorkarna ei sokni” som var ivriga för det.
Kanske det var, som vi idag ser det, i någon drängkammare eller i kvarnen efter ett par glada kvällar med kortlek och svagdricka som idén kom upp. Vi måste starta en egen idrottsförening i socknen. Här skulle ”sparkes boll” och ”kastes spjut” och även andra idrotter skulle få utövas. De flesta var överens, men frågan var vem de skulle få att sitta i styrelsen.
Det tog nästan hela år 1905 för att ”prate um saken”. Men så på nyåret den 2 jan. 1906 samlades några herrar för att bilda Endre I.F.
Enligt utsago av Skolmästaren Olof Fjellström var Endregårdasorken Johannes Larsson 31 år given som ordförande. Han var ”slundi ei huve u hadd bra handstil” De övriga i styrelsen representerade oftast söner från de största gårdarna i socknen.
Det var Reinhold Pettersson 34 år från Fjells Stora, Vilhelm Blom 36 år från Hulte, Reinhold Johansson 31 år från Stenstugu och så trotjänaren vid Hulte Elof Zackris Nilsson 42 år plus några medlemmar till. Kanske inte dessa herrar själva var så goda idrottsmän, men alla var aktade och kapitalstarka män och de gav aktningsvärd styrka åt en förening,
Dessa män skapade vid sitt sammanträde den 24 febr. 1906 en ändamålsparagraf som skall gå till historien och som kanske kan gälla än idag.

 

ENDRE IF HISTORIA    Endre IF Protkollbok 1950-