Eskelhem GoIF

ESKELHEM GoIF
bildades 24/3 1938


eskelhem          eskelhems goif


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Eskelhems Gymnastik- och Idrottsförening
Postadress: Eskelhem

HENNING HEDMAN, lantbrukare, f. 30/12-08 i Othem. Sekreterare från 42. Ordförande i varpasektionen från 42. Styrelseledamot av Eskelshems Varpaklubb 31-42. Utövar varpa och pärk.
GUSTAV JACOBSSON, lantbrukare, f. 27/4-17 i Eskelhem. En av initiativtagarna 38. Ordförande från 44. Vice ordförande 38-10, sekreterare 40-44. Sekreterare i Klintekretsen i gymnastik 42-45. Utövar gymnastik, orientering och gångsport. Lejonmärket i guld, gymnastikmärket och gångmärket i brons.
LENNART JOHANSSON, jordbruksarbetare, f. 29/1-04 i Eskelhem. Representerar. Eskelhems Varpaklubb 39-42. Utövar varpa.
SUNE JOHANSSON, hemmason, f. 25/10-20 i Eskelhem. Utövar varpa.
KARL JOHAN NILSSON, hemmason, f. 28/8-25 i Eskelhem. Gymnastikledare 42-44. Utövar gymnastik och orientering. Skyttemärket i guld, gymnastikmärket i silver.
WERNER NILSSON, hemmason, f. 4/4-22 i Eskelhem. Representerar I 18 39-44. Utövar gymnastik och orientering.
WERNER SCHIEBERG, f 18/12-13 i Repplinge. Representerar IOGT 36-38. Utövar friidrott och gymnastik. Truppmärket i silver, lejonmärket i brons.
CARL JOHN SÖDERDAHL, hemmason, f. 12/3-23 i Eskelhem. Representerar även Sanda JUF från 45. Utövar friidrott och orientering. Fältidrottsmärket i silver.
AXEL WICKMAN, jordbruksarbetare, f. 2/8-14 i Eskelhem. Utövar varpa.
ERIK WICKMAN, jordbruksarb., f. 27/5-18 i Eskelhem. Utövar friidrott, orientering och varpa.
NILS WICKMAN, byggnadsarbetare f. 9/10-15 i Eskelhem. Utövar varpa.