Etelhems Idrottsförening

ETELHEMS IDROTTSFÖRENING
bildades  25/11 1922
RF 1938


etelhem if


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Etelhems Idrottsförening
Postadress: Etelhem. Tel: 16.

Medlemsantal: 74. Program: Fri idrott, simning orientering och skidsport. Klubbdräkt: Svart-grön. Tävlingsplats: Gräsplan 110×50 m. med tre, löparbanor om, 100, 800 och 1500 m., belägen c:a 1 km. från järnvägsstationen i Etelhem. Publikrekord: 200 pers. år 1945.
Föreningen bildades den 25/11 1922 på initiativ av Georg Hallbom, Arthur Pettersson, Oscar Bergvall, Axel O. Nilsson och Sigurd Lindström samt anslöts till RF år 1938.
Genom sin simskola i Sigvalde träsk har föreningen verkat för ökad simkunnighet i bygden, och för Etelhems vidkommande kan denna sägas vara 100-procentig. Äran härav tillkommer i första hand instruktören och simmagistern folkskollärare Karl Lindström. På senare tid har orientering tilldragit sig stort intresse, och trakten omkring är också särdeles väl lämpad härför.
Fotbollens glansperiod inföll under åren 1930-40, och tillbakagången kan tillskrivas bristen på ändamålsenlig fotbollsplan, medan den fria idrotten har stimulerats genom den nytillkomna Gotlandsserien.

ALLAN N. ANDERSSON, byggnadsarbetare, f 21/11-24 i Etelhem. Utövar friidrott och orientering. Skyttemärket i guld, fältidrottsmärket i silver.
HANS INGVAR ANDERSSON, jordbruksarbetare, f. 12/2-31 i Etelhem. Utövar skidsport och orientering. Skolskidmärket i silver, skolidrottsmärket och orienteringsmärket i brons.
ALFRED J. ARDGREN, hemmason, f. 3/1-26 i Ardre församling. Utövar friidrott. Personligt. rekord: Höjd 1,60. Skolidrottsmärket och skolskidmärket i guld, riksidrottsmärket i brons.
HILDING G. T. BENGTSSON, byggnadsarbetare, f. 17/1-13 i Etelhem. Ordförande 43-44, vice ordförande 45. Representerar. A-laget i fotboll 37. Utövar friidrott och orientering. Skyttemärket i guld, riksidrottsmärket i silver, orienteringsmärket i brons.
GUSTAV J. BORG, lantbrukare, f. 17/7-05 i Malmö. Skyttemärket i silver.
INGRID SOLVEIG BROBERG, fröken, f. 8/1-29 i Etelhem. Utövar orientering, skidsport och fotboll. Skolidrottsmärket och skolskidmärket i brons.
IVAN TAGE DAHLSTRÖM, cykelreparatör, f. 5/6-28 i Etelhem. Utövar orientering, friidrott och skidsport. Skolskidmärket i silver, skolidrottsmärket i brons.
L. HILDING EKLUND, smidesarbetare, f. 4/11-22 i Etelhem. Kassör från 46. Utövar friidrott, skidsport, fotboll samt simning. Personligt rekord: 100 m 12,0. Skidskyttemärket och skyttemärket i silver, fältidrottsmärket i brons.
LARS B. EKLUND, smidesarbetare, f. 8/6-27 i Etelhem. Utövar fotboll och simsport. Kandidatmärket i guld, skolidrottsmärket, skolskidmärket och skyttemärket i brons.
ARNE A. EKSTRÖM, grovarbetare, f. 18/1-18 i Gothem. Vice ordförande från 46. Materialförvaltare 45. Representerar i fotboll Roma IF:s A-lag 36-38 samt Hablingbo BK:s A-lag fr. 43. Utövar även friidrott. Fältidrottsmärket i silver, riksidrottsmärket i brons.
MAGGIE K. A. ERIKSSON, fröken, f. 7/10-30 i Etelhem. Utövar friidrott, skidsport och simning. Kandidatmärket i guld, skolidrottsmärket och skolskidmärket i brons.
LIZZIE A. HANSSON, fröken, f. 6/10-30 i Träkumla. Utövar orientering. Skolidrottsmärket i brons.
KERSTIN M. V. HELLSTRÖM, fröken, f. 7/4-30 i Etelhem. Styrelseledamot av simsektionen från 46. Utövar orientering och skidsport. Skolidrotts-, skolskid-, orienterings-, och kandidatmärket i brons.
KARL BERTIL HELLSTRÖM, jordbruksarbetare, f. 21/6-28 i Etelhem. Utövar orientering, skidsport och terränglöping. Skolskidmärket i silver, skolidrotts- och orienteringsmärket i brons.
ERIK K. G. JAKOBSSON, hemmason, f. 6/9-22 i Etelhem. Tidigare representerat BK Drotts A-lag i fotboll. Utövar även friidrott och skidsport. Skidlöparmärket i brons.
GERTRUD M. K. JAKOBSSON, fröken, f. 15/5-29 i Etelhem. Utövar skidsport och gymnastik. l:a placering å skidor 6 km 42. Skolidrotts- och skolskidmärket samt gymnastikmärket i brons.
ALLAN S. JOHANSSON, byggnadsarbetare, f. 6/1-19 i Etelhem. Ordförande från 45. Utövar orientering, friidrott och terränglöpning. Orientmärket i silver.
BERTIL E. JOHANSSON, mekaniker, f. 26/7-13 i Etelhem. Utövar orientering och skytte. Skyttemärket i guld, riksskyttemedaljen i silver.
ELSA N. JOHANSSON, hemmadotter, f. 29/10-20 i Etelhem. Utövar skidsport.
GUNHILD A. M. JOHANSSON, hemmadotter, f. 3/1-27 i Etelhem. Utövar skidsport.
GÖSTA N. JOHANSSON, jordbruksarbetare, f. 6/11-24 i Etelhem. Utövar friidrott, orientering och terränglöpning.
SVEN E. JOHANSSON, jordbruksbiträde, £. 17/9-22 i Etelhem. Utövar orientering.
K. ARNE LARSSON, banarbetare, f. 4/7-20 i Garda. Tidigare representerat BK Drotts B-lag i fotboll samt kassör därstädes.
LARS ERIK LARSSON, diversearb., f. 8/3-08 i Etelhem. Materialförvaltare 42 -44. Utövar fotboll och friidrott.
KURT H. LAWERGREN, lagerbiträde, f. 21/5-30 i Etelhem. Representerat Hemse BK i fotboll. Utövar även friidrott och skidsport. 1:a placering i Gotlands ungdomsmästerskap i terräng 40. Skolskidmärket i guld, skolidrottsmärket i silver.
ROLF G. LAWERGREN, handelsbiträde, f. 13/6-27 i Etelhem. Sekreterare från 46. Representerat även Hemse BK. Utövat fotboll i juniorlaget 44-45, lagkapten samma tid, samt aktiv i friidrott och skidsport. Skolskidmärket i guld, riksidrottsmärket i brons.
KARL LINDSTRÖM, folkskollärare, f. 14/12-04 i Björke. Vice ordförande 43-44. Ordförande i Skolidrottsförbundet från 37. Siminstruktör. Magistermärket i guld med emalj. Gotlands Idrottsförbunds bronsplakett.
SETH D. H. LUND, bilmekaniker, f. 18/1-21 i Lojsta. Tidigare representerat Tordhamns IF. Utövar orientering, skidsport och terränglöpning. Orienterings- och skidledarmärket i brons.
EMMY A. MATTSSON, fru, f. 18/10-19 i Hablingbo. Representerar damlaget i fotboll.
K. G. RUNE MATTSSON, köpman, f. 8/6-15 i Hablingbo. Styrelseledamot. Kassör i Hablingbo 32-39. Representerar även Hablingbo IK och IF Gute. P Representerar i fotboll och bandy Hablingbo IK:s A-lag från 31. Utövar även friidrott och pärk. Distriktsmästare o pärk (lag) ett flertal gånger, d: o i stafett 39. Personliga rekord: 100 m 11,6, 400 m 53,0, längd 5,99, höjd 1,60. Riksidrottsmedaljen i silver, friidrottsmärket i brons.
K. FOLKE A. MELIN, jordbrukare, f. 15/5-22 i Etelhem. Utövar friidrott och orientering. Riksidrottsmärket och orienteringsmärket i brons.
N. ERIK NILSSON, biografägare, f. 25/4-14 i Etelhem. Revisor från 46. Tidigare utövat fotboll.
ERIK G. A. NYGREN, jordbruksarbetare, f. 21/1-28 i Etelhem. Utövar friidrott, terränglöpning samt skidsport. Skolskidmärket i silver.
J. A. ANSELM PETTERSSON, lantbrukare, f. 12/9-19 i Lojsta. Representerar A-laget i fotboll 37-39.
O. IVAR PETTERSSON, torvarbetare, f. 30/9-20 i Lojsta. Utövar friidrott och terräng-löpning. Personligt rekord: 1500 m 4,30. Riksidrotts- och skidledarmärket i brons.
ELSA M. ZACHRISSON, fröken, f. 17/8-27 i Etelhem. Utövar friidrott, orientering och skidsport.

Sigvalde träsk
Träsket har använts till simning i åratal men idag är det mest bad som förekommer där. Sigvalde träsk ligger på vägen mellan Garda och Etelhem där det finns en vägskylt till träsket.

 

 

 

IshockeybananIshockeybanan

 

Hageby Träsk
Här har man tränat simning. Bilden är tagen 1928
Hageby Träsk

 

Etelhems pärklag för många år sedan.

Idrottsplatsen vid bygdegårdenIdrottsplatsen vid bygdegården