Fårö IF

FÅRÖ IF
bildades 2/2 1941

1941 Den 100 :e idrottsföreningen invaldes i Gotlands Idrottsförbund I den 5 mars. Det var Fårö IF, som tilldelades ett hederspris av förbundet för sin ”påpasslighet”.


Fårö IF


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Fårö Idrottsförening
Postadress: Fårö. Tel.: Fårö 5 (ordf.)

Medlemsantal: 36. Program: Fri idrott och gotländsk idrott. Tävlingsplats: Gräsplan vid Sudersand, 200 X 80 m, belägen c:a 4 mil från Lärbro järnvägsstation. Buss från Lärbro över Fårösund. Publikrekord: 105 pers. år 1943.
Föreningen bildades i februari 1941 på initiativ av skollärare Birger Larsson m.fl. intresserade och anslöts till RF samma år.
Huvudsakligen har föreningen ägnat sig åt gotländsk idrott såsom pärk, varpa, stångstörtning o. dyl. Någon egen idrottsplats har man ännu ej kunnat iordningställa utan hyr en bit jord vid Sudersand, där träning kan bedrivas. Närmaste framtidsmål är därför en egen idrottsplats jämte gymnastiklokal.

GÖSTA ENGSTRÖM, stenarbetare, f. 28/7-13 i Kongo, Afrika. Utövar stångstörtning och friidrott. Fältidrottsmärket i brons.
RICHARD JOHANSSON, jordbruksarbetare, f. 28/7-29 i Fårö. Representerat pärklaget från 45 samt handbollslaget från 45. Skolidrottsmärket i brons.
SALLY JOHANSSON, handelsbiträde, f. 8/4-21 i Fårö. Vice sekreterare från 45. Utövar friidrott och handboll.
HUBERT LILJEGREN, jordbruksarbetare, f. 11/7-18 i Fårö. Ordförande 45. Representerar pärklaget från 39. Utövar även varpa och stångstörtning.
SIGVARD NORDBERG, jordbruksarbetare, f. 23/5-24 i Fårö. Kassör från 46. Styrelse-suppleant 44. Utövar friidrott och pärk. Skolidrottsmärket i brons.
ÅKE NYSTRÖM, grosshandlare, f. 5/4-27. Utövar friidrott.
LENNART OLSSON, jordbruksarbetare, f. 10/3-26 i Fårö. Sekreterare 45. Friidrottsledare från 46. Utövar friidrott. Personligt rekord: 100 m 11,5. Skolidrottsmärket i brons.
NILS OLSSON, snickare, f. 24/2-23 i Fårö. Ordförande 44. Pärkledare från 46. Utövar fri-idrott och gotländsk idrott. Personligt rekord: 100 m 12,0.
UNO WERKELIN, handelsbiträde, f. 27/11-24 i Fårö. Ordförande 44 samt från 46. Sekreterare 43. Representerar pärklaget från 44. Utövar även friidrott.
FOLKE ÖSTMAN, jordbruksarbetare, f. 21/6-21 i Fårö. Utövar varpa och pärk.
GERTRUD ÖSTMAN, fröken, f. 16/5-25 i Fårö. Utövar friidrott och handboll. Skolidrottsmärket i brons.

Sudersand
På den öppna planen mellan Badrestaurangen och badstranden har man kastat varpa fram till in på 1990- talet.

Lassor åker
Den är belägen på andra sidan landsvägen mitt emot Lassor före detta pensionat. Den användes som idrottsplats för gutniska idrotter såsom varpakastning, pärk och stångstörtning. Här tränade man bland annat inför deltagande i Stångaspelen. Idrottsplatsen användes i många decennier fram till någon gång på 1960- talet.