Fårö Skyttegille

FÅRÖ SKYTTEGILLE
bildades 1902


Östra Skytteföreningen
Östra skytteförningen hade sin skjutbana och skyttepaviljong i kanten av Ulla Hau på det så kallade Pitsand strax öster om den lilla Kolerakyrkogården. Anläggningen finns ännu kvar

Västra Skytteföreningen
Skarpskjutning har varit en mycket omhuldad sport på Fårö och Fårö hade länge två skytteföreningar, Fårö Östra och Fårö Västra.Dämbavägen Västra Skytteföreningen
Västra skytteföreningen hade ursprungligen sin skjutbana vid Verkegårds på Dämbavägen. Här sköt man rakt över vägen ochkulfånget var Kyrkvikens vatten och den på andra sidan därom liggande Gåsemorahammar. Detta var dock alltför riskabel så föreningen uppförde en skjutbana på vägen mot Lansa. Banan vid Verkegårds är ännu fullt urskiljningsbar medan paviljongen som hörde till är borta. Vid nya skjutbanan som ännu står relativt intakt men oanvänd fanns däremot aldrig någon paviljong.