Garda IK

GARDA IK
bildades 1932


garda ik       OLYMPUS DIGITAL CAMERA      garda ik (2)


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Garda Idrottsklubb
Postadress: Garda. Tel. 24.

Medlemsantal: 28. Program: Fri idrott och gotländsk idrott. Klubbdräkt: Grön tröja, svarta byxor.Tävlingsplats: Gräsplan 110×80 m. under anläggning, belägen c :a 7 km. från järnvägsstationen i Etelhem. God bussförbindelse.
Föreningen bildades år 1933 av några fotbollsintresserade ungdomar samt anslöts till  RF år 1940.
Fotbollslaget avanderade så småningom i de gotländska serierna och utökades efterhand till att omfatta andra idrottsgrenarMen såväl fotbollen som den fria idrotten måste slutligen nedläggas, då ingen brukbar idrottsplats stod att få, ooh för närvarande bedriver klubben endast gotländsk idrott, huvudsakligen varpa. I detta spel förfogar den över 5 1ag, vilka tävla överallt på Gotland. Ny idrottsplats med fotbollsplan och tävngsbanor håller emellertid på att anläggas och när den inom kort blir färdig torde intresset för idrott i alla former komma att stiga avsevärt. 

VIKTOR. AUG. YNGVE ENEQVIST, jordbruksarbetare, f. 26/12-20 i Burs församling. Tidigare representerat Burs IF. Utövar fotboll, friidrott och varpa. Riksidrottsmärket och skyttemärket i brons.
ERNST GILLERFORS, lantbrukare, f. 2/3-08 i Mörlunda. Utövar friidrott och varpa. Riksidrottsmärket i brons.
ALLAN HANSSON, jordbrukare, f. 30/8-20 i Garda. Representerar A-laget i fotboll 38-40. Utövar även friidrott och orientering. Orienteringsmärket i silver.
EWERT HANSSON, affärsbiträde, f. 2/11-28 i Garda. Ledamot av friidrottssektionen. Utövar orientering, skid- och simsport. Orienteringsmärket i silver, skidlöparmärket i brons.
TURE FRITJIOF LAGERGREN, lantbrukare, f. 28/4-19 i Vänge församling. Sekreterare från 36. Utövar friidrott.
L. ERIK O. LARSSON, jordbruksbiträde, f. 17/3-20 i Garda. Ordförande 39-40. Utövar friidrott och varpa. Ordförande 39-40. Fältidrottsmärket i brons.
KARL ERIK LARSSON, jordbruksarbetare, f. 14/9-17 i Garda. Ordförande från 43. Representerar A-laget i fotboll 37-38. Utövar även varpa.
ÅKE LINDEGREN, handelsbiträde, f. 10/5-18 i Garda. Utövar varpa.
ARNE PETTERSSON, lantbrukare, f. 4/8-12 i Ardre. Tid. representerat Brå IF och Roma IF. Utövar friidrott och varpa. Distriktsmästare i stav samt i stafett 4×1500 m 1 gång. 2:a placering i DM i stav och kula 1 gång, 3:e placering i spjut 1 gång. Personligt rekord: 1500 m 4,20, stav 3,10, diskus 38,0. Fältidrottsmärket i guld.
HENNING PETTERSSON, lantbrukare, f. 22/5-02 i Garda. Utövar varpa och pärk. Skyttemärket i silver.
JOHN WEDIN, grovarbetare., f. 24/11-09 i Garda. Representerar i fotboll A-laget. Utövar även varpa.