Gotlands Flygklubb

GOTLANDS FLYGKLUBB
bildades 1939


Gotlands Flygklubb


Flygklubben har köpt motorplan. Har fått ännu en glidplanssats, får segelplan I april.
Gotlands flygklubb kommer redan nu på nyåret med en prima sensation och visar i handling att det är en klubb med fart och framåtanda. Klubben fick i fjol av Tempoledningen en glidflygplanssats, vilken av medlemmarna iordningställdes, varpå glidplanet godkändes mot årets slut. Nu har klubben fått ännu en byggsats nr 2 av Tempobolaget. Men icke nog med detta. Klubben har inköpt — köpet skedde egentligen redan i november— ett motorflygplan, ett Mothplan, och får genom Aeroklubben under april ett segelflygplan av typen Grunau Baby. Därmed har klubben alla möjligheter att effektivt kunna bedriva flygundervisning för sina medlemmar och Gotlands ungdomar behöva icke vara avstängda från flygets tjusning. Klubben och dess ledning är att gratulera j till de storartade framstegen. Gotlands Allehanda Lördagen den 9 januari 1943 N:r 6 

Gotlands Flygklubb bildades 1939 och har allt sedan starten varit aktiv vid Visby flygplats. Som hos många andra flygklubbar i Sverige så byggdes verksamheten upp kring glidflygplanet SG-38 av vilket klubben ännu i dag har ett renoverat exemplar, dock inte luftvärdigt skick.

Under 1950-, 60- och 70-talet bedrev klubben sin verksamhet med nära anknytning till den legendariska flygarfamiljen Thüringring som genom sitt bolag AWIA bedrev utbildning och kommersiell flygverksamhet i Visby.
I slutet på 1970-talet, när AVIA satsade hårdare på den kommersiella verksamheten, tvingades klubben skaffa eget skoltillstånd samt egna flygplan och lokaler. Sedan dess har klubben byggt upp en verksamhet med egna klubbstugor o hangar och innehar idag en modern flygplanspark bestående av fyra motorflygplan, en motorseglare och tre segelflygplan. Klubben har alltsedan starten varit en s.k. blandklubb med en motorflygsektion och en segelflygsektion i samma organisation.