Gotlands MF:s Bilklubb

GOTLANDS MF.S BILKLUBB
bildades 1921


-Gotlands MF-s Bilklubb Gotlands MF-s Bilklubb


Året var 1921 den 20 november när cirka 50 herrar samlades på Visby Stadshotell för att bilda Gotlands Motorförening (GMF) och dess förste ordförande blev konsul C G. Björkander och inom några månader hade medlemsantalet stigit till 180 personer.
Föreningen beslutade att arbeta efter fyra huvudlinjer:
1 . Förbättringar inom vägväsendet.
2. Främjande av motorismen genom nya lagstiftningsåtgärder och tidsenliga föreskrifter i den lokala trafiken.
3 . Höja trafikkulturen.
4. Tävlingsverksamheten.
I stadgarna skrevs även in medlemmarnas skyldighet:
a. att uppträda hänsynsfullt i trafiken.
b. att verka för trafikkulturens höjande.
c. att vid varje tillfälle iakttaga det lugn och goda omdöme som kännetecknar en god sportsman 

Den första tävlingen för bilar och motorcyklar ägde rum 1922. Det var en tillförlitlighetstävling där ordföranden skänkte ett vandringspris ”Björkanderspokalen”. Segrare i den första tävlingen blev Sigurd Hässelgren, somkörde en Overland.
Under 1920- och 1930-talen förekom många tävlingar och 1937 skänkte försäkringsbolaget Fylgia ett nytt vandringspris ”Fylgiakeppet”. Vid krigs-utbrottet och under krigsåren låg tävlingsverksamheten nere för att komma igång så smått igen i slutet av 40-talet. I början på 1950-talet kom det stora genombrottet för Bilorienteringstävlingarna med återkommande tävlingar vaije år. Fylgiaskeppet kördes på våren och Björkanderspokalen på hösten.

ORDFÖRANDEN GENOM TIDERNA
1921-1933 C.G. BJÖRKANDER
13 år Konsul, föreningens första ordförande.
1934 -1936 E. HEJDENBERG
3 år Arkitekt, ingick i föreningens första styrelse.
1937 -1953 P.M.BENGTSSON
7 år Vägdirektör, tidig förespråkare för högertrafik. Ansvarig för att speedwaybanan kom till.
1954 -1962 LARS-ERIK SILTBERG
9 år Bilkung med självklart stort bilintresse
1963-1965 GÖSTA HÄGG 3 år
Försäkringsinspektör med bilorientering som  huvudintresse.
1966 – 1973 PER PETTERSSON
8 år Blev med åren eldsjäl för speedwaylaget.
1974 -1975 CLAES LINDVALL
2 år Bilintresserad livdjursförmedlare.
1976 AXNER NYMAN
1 år Engagerad i trafiksäkerhetsfrågor.
1977 -1978 LARS-ÅKE JAC0BSSON
2 år Medlem i styrelsen sedan 1966.
1979 -1981 ULLE SVENSSON
3 år Bilrallyfantast som var med och drog igång Påsk-cupen.
1982 —CLAES RANDLERT
Med i styrelsen sedan 1976, kassör i 4 år. ldéansvarig till sektionsbildandet och flerklubbsorgansationen.  

 

GMF 1921-1996 Jubileumsskrift 75 år