Fole Skyttegille SSP 1894

FOLE SKYTTEGILLE
Bildades 1894


På årsmötena 2009 beslöt Lokrume skyttegille och Fole skyttegille om sammanslagning av gillena, samt byta namn till Lokrume-Fole Skytteklubb, och ansluta sig till det nya Skyttesportförbundet.
Verksamheten fortsätter som tidigare med nationellt skytte och luftgevärsskytte.