Gotlands Golfförbund

GOTLANDS GOLFFÖRBUND
bildades 1991

Golf på Gotland har utvecklats i olika steg fram till dags dato. En av de första golfbanorna fanns vid Muramaris, norr om Visby. Här byggde professor Johnny Roosval en golfbana där han tillsammans med sina gäster spelade golf. Denna golfbana fanns under 1920-, 30- och 40- talen.

I mitten på 1930-talet introducerade cementdirektören Arendt de Jounge och hans medhjälpare golf på Gotland. Den första informationen om golf kunde läsas under rubriken ”Offentliga Nöjen” i de gotländska tidningarna och platsen för golfbanan var ön Asunden utanför Slite. Av annonsen framgick att man kunde åka buss från Visby till uinder förmiddagen och sedan tillbaka igen från Slite under eftermiddagen.

Enda möjligheten att komma ut till Asunden var att åka båt och under en tid fanns en båt som hette Golfströmmen och den transporterade hugade spelare från Slite hamn till Asunden och tillbaka igen. Banan var en naturbana med 18 hål och hade en total längd av 4 200 meter. Under de första åren hade klubben ett trettiotal medlemmar och namnet var Asundens Golfbana. Medlemmarna bodde i och runt Slite samt Visby.

GOLF en sport för alla åldrar

 


Tillbaka till Förbund

Hem