Gotlands Simförbund

GOTLANDS SIMFÖRBUND 
bildades 1961

simförbund

Simhopp 2

OM BETYDELSEN AV VATTEN – Det är mycket viktigt att det finns vatten. Annars skulle man inte kunna lära sig simma. Och då skulle man drunkna”.
(Utdrag ur skoluppsats)

Simidrottens ordförråd och  fraseologi
Gotland Simförbunds Styrelse
Gotlands Simförbunds Verksamhetsberättelser och Årsmötesprotokoll
Simidrottens ordförråd och fraseologi
Simnings historia
Årets simskola i varmbadhuset 28 januari 1943
Simningens historia 1908-2008
Simkunnigheten i folkskolorna, Gotlands Allehanda 4 januari 1915
Simningens utveckling på Gotland art. ur GI årsberättelse 
Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 
Svenska Livräddningssällskapet EKLÖVSKRANSEN Hans Lawergren

Tidningsurklipp

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka till Förbund

Hem