Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

STOCKHOLM-GOTLANDS
BOXNINGSFÖRBUND

Boxningssporten fanns på Gotland redan på 1940-talet, då klubben BK Hansa bedrev sin verksamhet i Visby, vid den så kallade Smärgelgropen, där nu Lantmännen finns.

Visby AIK hade en boxnings-sektion under 1950- och 1960-talet. Holger Daun var en välkänd gotländsk boxare, vann 1961 JSM-Silver.

På 1960-talet besökte världsmästaren Floyd Patterson, Västergarns festplats. Boxning förekom också på Murgrönan, varje sommar. Bjöm Sandgren berättar: En stor händelse var när Cassius Clay (Mohammad Ali), kom hit efter OS-guldet i Rom 1960. Den som såg till att han kom hit var den legendariske krögaren Nisse Sundberg i Hemse, som under 1960- och 1970-talet var boxningsombudsman.

Klubben IK Röda fanan bildades 1978 och hade från starten två sektioner, fotboll och volleyboll. Författaren Torbjöm Säwe kom till Gotland för att skriva pjäsen ”Jävla tur LM finns”. Vi fick höra tala om hans intresse för boxning, dels som aktiv och dels som tävlande i ämnet proffsboxning i tiotusen-kronorsfrågan i TV. Vi (Hasse Mattsson, Kaj Lundqvist och Björn Sandgren) såg då möjligheten att starta en boxningssektion.


Tillbaka till Förbund

Hem