Gotlands Varpaförbund

GOTLANDS VARPAFÖRBUND
bildades 1946

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                   gotlands varpaförbund               -Varpa Kastare

Studier i stenvarpans historia
Hasse och Asta från Roma tog hem par-DM-et i varpkastning.
Gotlands Varpaförbund bildas 1946
varpaförbund

Tunnvarpan startade i Fardhem

Att varpkastning är ett sätt att umgås har vi gutniska aktörer förstått och anammat. Från stenvarpans begynnelse via metallvarpans intåg i början av 1930-talet så uppstod begreppet Tunnvarpa år 1978.
Varpavänner och motståndare träffas vid högtidliga tillfällen. Ett av dessa skedde när Sven Höglund Hägsarve firade sin 50-årsdag den nionde november 1978.
En trio hablingar samt andra varpakastare var på plats för att fira Sven. Av någon anledning kom det att pratas varpa…
-Man kan väl inte bar`prat`utan vör måst`väl kast`också, sas det i den muntra församlingen.
  Sägt u gärt!
Sven och en av hans varpakamrater, Torsten Jakobsson insåg att det var ”gäggut pa gard´n” så det blev nog inte så bra att ”kast pa pinne”.
Det hade så klart varit praktiskt med två tunnor men där fann bara en av vägverkets salttunnor till fås.
-Det var inte tunnor av oljefat som i dag och den enda vi hade flyttade vi emellan oss de tjugo metrarna, minns Torsten som var med på högtidsdagen.
Resultatet kanske inte var det viktigaste. Viktigast var att hablingarna som var Helge ”Stenko” Stenqvist, Bertil ”Berra” Snöbohm och Gustav ”Smid-Gust`n” Pettersson tog med sig konceptet till hemsocknen Hablingbo.
Redan året därpå återuppstod tunnvarpan vid ”Stenko” i Hablingbo och på den vägen  är det än idag. Det har dessutom hållits tävlingar i Linde och numera Hablingbo.
Tack till mångsysslaren och varpavännen Sven Höglund!
Anders Mattsson Hablingbo
/tunnvarpkastare/


 
Tidningsurklipp
Nabben 4 2012
Nabben 3 2020

 


 

 


Tillbaka till Förbund

Hem