Övriga Föreningar

Här har vi ytterligare ett antal föreningar som vi hoppas hitta något intressant att skriva om.
När så sker kommer de att hamna under resptive bokstav under Föreningar. Siffrorna efter resp. förening/klubb avser när den bildades.
Hjälp oss komplettera uppgifter om nedanstående föreningar!

Astur Islandshästklubb 1991
Boge BK
Boge IF 1940
Bro Idrottsförening, 1920
Bro IK 1925
Bunge Skolidrottsförening, 1934
Burgsviks BoIS 1994
Burs Skol IF 1933
BK Drott 1938
Eke GoIF 1931
Etelhems Skolidrottsförening, 1937
Fardhems Skolidrottsförening, 1936
Fleringe Skolidrottsförening, 1938
Flundrevikens Båtklubb 1981
Friluftsfrämjandets Södra avdelning
Fårö Västra Skolidrottsförening, 1938
Fårösunds Båtklubb
Fårösunds Sportfiskeklubb 1984
Föreningen Gotland Muey Thai o Kickboxning
Föreningen Gotland Modellaviatörer 1989
Föreningen Krav Maga
GBB Sportförening
Gothems Brottarklubb, 1934
Gotland Dart Club, 1999
GF Gymmix 1993 Gymnastikföreningen GYMMIX Visby är en ideell förening utan vinstintresse som bildades den 1 januari 1993 genom en sammanslagning av de fyra Visbyföreningarna GF Athene, Vineta, Gutarna och Visby Kvinnliga Gymnastikförening. Vi blev en mix av flera föreningar, därav namnet.Vi tillhör Svenska Gymnastikförbundet.
Gotlands Dreverklubb 1964
Gotlands Flygklubb 1939 Historik: Gotlands Flygklubb bildades 1939 och har allt sedan starten varit aktiv vid Visby flygplats. Som hos många andra flygklubbar i Sverige så byggdes verksamheten upp kring glidflygplanet SG-38 av vilket klubben ännu idag har ett renoverat exemplar, dock inte i luftvärdigt skick.
Under 1950-, 60- och 70-talet bedrev klubben sin verksamhet med nära anknytning till den legendariska flygarfamiljen Thüring som genom sitt bolag AVIA bedrev utbildning och kommersiell flygverksamhet i Visby. Sedan slutet på 70-talet, när AVIA satsade hårdare på den kommersiella verksamheten, tvingades klubben till att skaffa eget skoltillstånd samt egna flygplan och lokaler. Sedan dess har klubben byggt upp en verksamhet med egna klubbstugor, hangar och innehar idag en modern flygplanspark bestående av fyra motorflygplan, en motorseglare och tre segelflygplan. Klubben har allt sedan starten varit en s.k. blandklubb med en motorflygsektion och en segelflygsektion i samma organisation.
Vi har även ett mycket nära sammarbete med Frivilliga Flygkåren, FFK, vilket medför att all privat flygverksamhet på Gotland i stort sätt är samlat under ett och samma tak. Detta är en styrka för klubbens verksamhet vilket varit till stor hjälp för klubbens utveckling och framgång. Vi bedriver idag både motor- och segelflygutbildning och har ca. 150 registrerade medlemmar av vilka drygt 120 är aktiva piloter. Klubben är ansluten till KSAK samt både till KSAK Motorflygförbundet och KSAK segelflygförbundet.
Gotlands Russtravklubb
Gotlands Shetlandsförening
Gotlands SMC-klubb
Gotlands Södra Ungdom
Grötlingbo Skolidrottsförening, 1937
IF Friskis & Svettis Visby är en ideell allmännyttig idrottsförening. Föreningen bildades 1988 och

startade sin verksamhet 1989. Föreningen är medlem i Friskis & Svettis Riks, samt i
Riksidrottsförbundet via Svenska Friidrottsförbundet och i Gotlands Idrottsförbund.
IF Gotlands Kyokushin Karate – Budo och Kampsport 2009
IOGT-NTO Stenkyrka
Halla Skolidrottsförening, 1938
Halls Skolidrottsförening, 1936
Hamra Skolidrottsförening, 1934
Havdhems Skolidrottsförening, 1937
Hejde 1934
Hejde Skolas Idrottsförening, 1931
Hejdeby Skolidrottsförening, 1938
Hemse tennis- och badmintonklubb
Hemse Skolidrottsförening, 1931
Hogräns Idrottsförening, 1936

I 18 IK 1928
Idrottsklubben Alanerna, Ala, Kräklingbo 1938
IS Hansa 1925-nedl. 1926
Islandshästklubben Feykir
Kappelshamns Skolas Idrottsförening, 1933
Katthammarsviks IK 1934
KEFF MC bildades 1985 i Visby och klubben höll till i Hästnäs ca 2 km utanför stan. Men i oktober -99 köpte klubben en jordbruksfastighet i Endre där klubbhuset nu är i fullt bruk.
KEFF MC är ingen renodlad H-D klubb så MC parken är lite varierande även om de flesta kör Harley Davidson. Alla är välkomna att hälsa på oss när ni vill. Slå en signal och kolla så att någon är där.
I andra delen av fastigheten, har bilklubben Shra Gotland, sin klubblokal.
Kenshikai AkidoVisby
Klintehamns Idrottsklubbs Skolidrottssektion, 1934
Korpen Gotlands Motionsidrottsförening
Lau Skolas Idrottsförening, 1935
Levede Folkskolas Idrottsförening, 1935
LG 88 1938
Länna Boys SK 1982
MK Gotlands Teränggäng
Närs Skolidrottsförening, 1933
Näs Skolidrottsförening, 1934
Othems Kyrkskolas Idrottsförening, 1931
RBV Gotland
Rone AIK/IF 1931
Ronehamns Folkskolas Idrottsförening, 1938
Rosendahls Motorklubb 1991
RSMH Kamringen Visby 1967
Rute Båtklubb 1972
Rute Skolidrottsförening, 1937
S.G.U:s Idrottsförening, Visby, 1930
SFK Paradglidning Friends Gotland
Shintai Kempo Visby Förening 1994
SHRA Gotland 1978
SK Vulkan 1954
Slite Hamnskolas Idrottsförening, 1930
Slite Kommunala Mellanskolas Idrottsförening, 1930
SMC Gotland Distriksorganisationen
SMU Visby
Staplebacke Skolas Idrottsklubb, 1933
Stefanigillet 1880 På initiativ av handlaren J L Kahlqvist i Etelhem bildas Stefnigillet 1880. En sammanslutning ute på sydöstra Gotland, som skulle medverka till att bevara de gutniska idrotterna. Kanske ville man visa att folk här ute i sydost, där fästet för pärken är som starkast. också ville medverka och visa att vi bryr oss om att verksamheten får det stöd den förtjänar.
Stefanigillet organiserades och presenterades som ett gille, men blev trots detta ofta kallat förening. De dominerande personerna i detta blir affärsmän och andra etablerade personer på södra Gotland. Cramér. Broander och Duse är kända namn från Rone och Hemse, Från Stånga är det bara två ledamöter i gillet. länsmannen Åkerman och skolläraren Swallingsson
När Föreningen Gutnisk Idrott bildats 1912 valde Stefanigillet att lägga ner sin verksamhet, eftersom de tyckte det var onödigt med två organisationer för samma ändamål.
Ett stort antal priser som Gillet satt upp fördelades till olika tävlingsarrangörer. Stångaspelen har ett sådant kvar,vilket är ett vandringspris till segrande lag i Mästarklassen i bakpärk för herrar. Högsta nivå, med andra ord.Stånga Skolidrottsförening, 1934
Sudersands Skolidrottsförening, 1937
Team Power Aktiv Ungdom 2000
Tofta IF 1990 (dam)
Torsburgs IF 1937
Träkumla Allmänna Idrottsklubb, 1935
Träkumla Skolas Idrottsförening, 1937
Vamlinbo IF
Vamlingbo Skolidrottsförening, 1937
Westkinde IF
Visby Allmänna Läroverks Gymnastikförening, 1880
Visby Boll och Idrottssällskap, 2000
Wisby City SK
Visby Cykelklubb, 1931
Visby Flickskolas Idrottsförening, 1931
Visby Folkskolas Idrottsförening, 1933
Visby Kvinnliga Idrottsförening, 1932
Visby Kyokushin, 1994

Vänge Skolidrottsförening, 1934
Väte Skolas Idrottsförening, 1937
Öja Kyrkskolas Idrottsförening, 1934

SKYTTEFÖRENINGAR INOM GOTLANDS SKYTTEFÖRBUND (ur boken Svenska skyttar från år 1944).
Ala skytteförening.
Alskogs skytteförening. Angå skytteförening.
Ardre skytteförening.
Ardre skytteförening.
Barlingho skytteförening.
Bjärges skytteförening.
Burs skyttegille.
Buttle skytteförening.
Dede skyttegille.
Ekeby skytteförening.
Eksta skyttegille.
Endre skytteförening.
Etelhems skytteförening.
Fardhems skyttegille.
Fide skytteförening.
Fleringe skytteförening.
Fole Skyttegille SSP 1894
På årsmötena 2009 beslöt Lokrume skyttegille och Fole skyttegille om sammanslagning av gillena, samt byta namn till Lokrume-Fole Skytteklubb, och ansluta sig till det nya Skyttesportförbundet.
Verksamheten fortsätter som tidigare med nationellt skytte och luftgevärsskytte.
Follingbo skyttegille.
Fårö skyttegille.
Fårösunds skyttegille.
Fårö Östra skytteförening.
Gammelgarns skytteförening.
Garda skytteförening.
Gothems skyttegille.
Grötlingbo skytteförening.
Guldrupe skytteförening.
Hablingbo skytteförening.
Hamra skyttegille.
Hangvars skytteförening.
Havdhems skyttegille.
Hejnums skytteförening.
Hellvi skytteförening.
Hemse Skyttegille 1894 sammanslaget med Linde 1959.
Hesselby skyttegille.
Hoburgs skyttegille.
Hogräns skytteförening.
Högbro skytteförening.
Högbro skytteförening.
Klinte Ungdomsskyttegille.
Kungliga Gotlands Artillerikårs Idrottsförening,Visby,1908.
Kungliga Gotlands Infanteriregementes Idrottsklubb, Visborgs slätt, 1905.
Kungl. Gotlands Kustartillerikårs skytteförening.
Lau skytteförening.
Levide-Gerums skytteförening.
Lina skyttegille.
Linde Skyttegille 191 sammanslaget med Hemse 1959.
Lokrume Skyttegille 1928. På årsmötena 2009 beslöt Lokrume skyttegille och Fole skyttegille om sammanslagning av gillena, samt byta namn till Lokrume-Fole Skytteklubb, och ansluta sig till det nya Skyttesportförbundet.
Verksamheten fortsätter som tidigare med nationellt skytte och luftgevärsskytte.
Lummelunda Skyttegille 1894.
Lärbro skyttegille.
Närs skytteförening.
Näs skytteförening.
Rone skyttegille 1894. Rone skytteförening bildades år 1894 på initiativ av bröderna Oskar och Lars Broander samt kustroddare Kristersson. Skjutningen bedrevs de tre första åren på en plats söder om Ronehamn. Ar 1897 flyttade man till en samma år anlagd skjutbana norr om hamnen. Där höll man sedan sina skjutningar fram till år 1918, då den nuvarande banan byggdes. Den ligger 300 meter norr om mejeriet och har skjutriktning mot Ronemyr. Föreningen har för närvarande fyra vandringspokaler, tre i fältskjutning och en i skolskjutning. För att bli ägare av en sådan pokal, måste den erövras tre år utan ordningsföljd. På initiativ av föreningens styrelse uppsattes tillsammans med Burs skyttegille den 13 februari 1944 ett gemensamt vandringspris, att tävlas om i fältskytte mellan de båda föreningarna. Den förening som under ;em år uppnår det högsta antalet inteckningar, blir ägare av pokalen. Skjutningen om priset har ägt rum en gång, och då fick Rone skytteförening första inteckningen.
Rute skyttegille.
Sanda-Västergarns skytteförening.
Slite skyttegille.
Stenkumla Skyttegille.
Stånga Skyttegille 1894.
Tingstäde skyttegille.
Tofta skytteförening.
Torsburgs skytteförening.
Vamlingho-Sundre skytteförening.
Visborgs skytteförening 1904.
Visby skyttegille. Visborgs skytteförening är en av de livskraftigaste och framgångsrikaste på Gotland.
Skytteföreningen bildades år 1904. De första tjugu åren voro synnerligen livaktiga, men efter inknappningen av skytteanslaget 1925 gick det sämre. Det var svårt att få pengarna att räcka till. Men de gamla skyttemed-lemmarna hade skrapat ihop en rätt god kassa, och den räckte över det värsta.
När det var som sämst var medlemsantalet nere i 300—400. Efter genomförandet av 1936 års härordning och de samtidigt ökade skytteanslagen har föreningen fått vind i seglen igen. Medlemsantalet är nu över 800.För några år sedan, eller närmare bestämt år 1936, kunde Gotlands skarpskytte- och jägaregille fira 100-årsminnet av sin tillkomst. Skytterörelsen har sålunda gamla anor på Gotland, vars befolkning alltsedan 1809 års ryska ockupation visat ett betydande intresse för försvaret av hembygden.
Väskinde skyttegille.
Väte Skyttegille FSR 1895.
Väte Ungdomsskyttegille.
Östergarns skytteförening.