När föreningar bildades

NÄR BILDADES FÖRENINGEN/KLUBBEN/GILLENA PÅ GOTLAND?
Några gamla idrottsföreningar och förbund (inte alla) finns förtecknade nedan.
(Uppgifter delvis hämtade från 1970 års kommunböcker)

Startår:
1878 Wisby Bollklubb (Den äldsta idrottsföreningen på Gotland)
1879 Ekeby Bollklubb (gotlands näst äldsta)
1880 (Omkring) Hemse bollklubb Handboll, fotboll, ishockey, bandy, badminton, bordtennis
1880 Visby Allmänna Läroverks Gymnastikförening
1894 Lummelunda skyttegille
1894 Fole skyttegille
1894 Stånga skyttegille (ev.tidigare)
1894 Lärbro skyttegille
1894 Hemse skyttegille sammanslaget med Linde 1959
1894 Fole idrottsförening
1895 Hablingbo skytteförening
1896 Garda-Lau skyttegille
1901 Havdhem skyttegille
1901 Hässelby skyttegille
1901 Ardre skytteförening
1901 Bara skytteförening + Ekeby 1969
1902 Etelhems skytteförening
1903 Hangvar skytteförening
1903 Rone skyttegille
1905 Dalhems IF
1905 Kungliga Gotlands infanteriregementes Idrottsklubb, Visborgs slätt
1906 Alskogs skytteförening
1908 Gothem skyttegille
1908 Kungliga Gotlands artillerikårs Idrottsförening, Visby
1910 Ekeby skytteförening se Bara 1969, sportskyttesektionen kvar
1910-1936,1940 Väskinde skyttegille
1910-talet Bäl varpklubb
1911 Visby Idrottsförening from 1916 tidigare Fram
1913 Linde skyttegille sammanslaget med Hemse 1959
1914 Närs skytteförening
1915 Levide skyttegille
1916 Väskinde IF
1916 Visby TK
1917 Lye IF
1918 Stenkyrka IF
1919 Levide IF
1920 Bro Idrottsförening
1923 Stånga, ”Gotl. olympiad” Malmgard, ishockey, allm. idrott, varpa, tennis
1923 Hablingbo idrottsklubb
1922 Wisby Simsällskap
1926 Ljugarns IF
1927 När IF
1927 Slite varpklubb
1928 Lokrume skyttegille
1929 Gotlands Bara IF
1929 Väskinde allmänna idrottssällskap
1930 S.G.U:s Idrottsförening
1930 Silte pärk- o varpaklubb
1930 Slite Hamnskolas Idrottsförening
1930 Slite Kommunala Mellanskolas Idrottsförening
1930-talet Gotlands-Bro sportklubb
1931 Hejde Skolas Idrottsförening
1931 Hemse Skolidrottsförening
1931 Tingstäde tyngdlyftningsklubb
1931 Othems Kyrkskolas Idrottsförening
1931 Visby Cykelklubb
1931 Visby Flickskolas Idrottsförening
1932 Garda IK
1932 Alva IK
1932 Stånga skolidrottsförbund
1932 Visby Kvinnliga Idrottsförening
1933 Boge IF
1933 Bro J.U.F:s Idrottsklubb
1933 Kappelshamns Skolas Idrottsförening
1933 Närs Skolidrottsförening
1933 Staplebacke Skolas Idrottsklubb
1933 Visby Folkskolas Idrottsförening
1934 Bunge Skolidrottsförening
1934 Burs GoIF
1934 Gothems Brottarklubb
1934 Hamra Skolidrottsförening
1934 KlintehamnsIdrottsklubbs Skolidrottssektion
1934 Näs Skolidrottsförening
1934 Stånga Skolidrottsförening
1934 Vänge Skolidrottsförening
1934 Öja Kyrkskolas Idrottsförening
1935 Levede Folkskolas Idrottsförening
1935 Lau Skolas Idrottsförening
1935 Träkumla Allmänna Idrottsklubb
1936 Fardhems IF
1936 Fardhems Skolidrottsförening
1936 Halls Skolidrottsförening
1936 Hogräns Idrottsförening
1937 Etelhems Skolidrottsförening
1937 Gothems gymnastik- och idrottsförening
1937 Grötlingbo Skolidrottsförening
1937 Havdhems Skolidrottsförening
1937 Rute Skolidrottsförening
1937 Sudersands Skolidrottsförening
1937 Träkumla Skolas Idrottsförening
1937 Vamlingbo Skolidrottsförening
1937 Väte Skolas Idrottsförening
1938 Fleringe Skolidrottsförening
1938 Fårö Västra Skolidrottsförening
1938 Grötlingbo Idrottsförening
1938 Halla Skolidrottsförening
1938 Hejdby Skolidrottsförening
1938 Idrottsklubben Alanerna, Ala, Kräklingbo
1938 Ronehamns Folkskolas Idrottsförening
1938 Slite tennisklubb
1939 Hörsne IF
1941 Lärbro skolidrottsförbund
1950 Lärbro IF
1950 (Omkring) Lärbro jaktvårdsklubb
1950-talet Hemse folkhögskolas gymnastikförening
1952 Dalhems skolidrottsförbund
1952 Tingstäde skolidrottsförbund
1952 Lummelunda bordtennisklubb
1954 Etelhems IF (fotboll) varpa, skidor
1956 Havdhems skolidrottsförbund
1957 Ljugarns skolidrottsförbund
1957 Hemse 1968 med Hemse Real skolidrottsförbund
1960-talet Etelhems sportskytteklubb
1961 Hemse tennis- o badmintonklubb
1961 Näs varpaklubb
1961 Gotlands Simförbund
1964 Levide-Gerum sportskytteklubb
1964 Idrottsföreningen Hansa (Havdhem)
1964 Idrottsklubben GRAIP, Slite + Othem, Hockey togs upp,friidrott, bordtennis, gymnastik
1964 Orienteringsklubben Rauken (Slite)
1965 Burs skyttegille
1965 (Omkring) Lärbro sportskytteklubb
1966 Hangvars sportskytteklubb
1966 Rone sportskytteklubb
1969 Tingstäde sportskytteklubb
1970 Gotlands-Bro orienteringsklubb