Friskis och Svettis

FRISKIS OCH SVETTIS

Är en ideell allmännyttig idrottsförening. Föreningen bildades 1988 och
startade sin verksamhet 1989. Föreningen är medlem i Friskis & Svettis Riks, samt i
Riksidrottsförbundet via Svenska Friidrottsförbundet och i Gotlands Idrottsförbund.LÄNK TILL HEMSIDA