Hablingbo Idrottsklubb

HABLINGBO IDROTTSKLUBB
bildades 1928


hablingbo ik             Skärmklipp


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Hablingbo Idrottsklubb
Postadress: Hablingbo

ARNE BOBERG, lantbrukare, f. 3/1-10 i Hablingbo. Representerar A-laget i fotboll 29-34, bandylaget 29-32 samt pärklaget från 27. Utövar även varpa.
EINAR BOBERG, linjearbetare, f. 13/1-12 i Hablingbo. Kassör från 46. Representerat A-laget i fotboll 29-41 samt A-laget i bandy från 29. Utövar även friidrott. Tidigare representerat Västskinde IF. l:a placering i Visby stadslöpning (lag) 31. Personliga rekord: 400 m 56,0.
HILDING BOBERG, grovarbetare, f. 16/11-12 i Hablingbo. Vice ordförande. Lagkapten 31-35. Representerar A-laget i fotboll från 29 samt A-laget i bandy från 26. Utövar även friidrott.
IVAR BOBERG, snickare, f. 14/5-07 i Hablingbo. Styrelseledamot. Representerade A-laget i fotboll 31-39 samt pärklaget från 25. Utövar även varpa.
MANNE BOBERG, lantbrukare, f. 15/5-16 i Hablingbo. Ordförande 37-45. Tidigare representarat Slite IF, IF Gute och Klintehamns IF. Utövar fotboll i A-laget från 31, bandy i A-laget 40-41 samt i Klintehamns IK:s A-lag 44-46, i friidrott, varpa och pärk. Distriktsmästare (juniorer) i terräng 37, 38 (kl. II) och 39 samt i stafett 4×1500 m 41-42. Distriktsmästare i bandy 45. Personliga rekord: 1500 m 4,15,8, 5000 m 16,01.
SVEN BOBERG, jordbruksarbetare, f. 26/6-11 i Hablingbo. Ordförande 34-35, kassör 31-33. Tidigare representerar Västkinde IS, Slite IF och IF Gute. Utövar fotboll i A-laget 29-44, bandy i A-laget från 26 samt friidrott, varpa och pärk. Distriktsmästare i terräng 34 samt å 10000 m 37, å 4×1500 m 4 gånger. Distriktsmästare i lag 5 gånger. Landskapsrepresentant tre gånger. Personliga rekord: 1500 m 4,15,8, 3000 m 9,14, 5000 m 16,02, 10000 m 34,12, 25000 m 1,41,15. Stip.-märket i silver.
EGON GRÖNLUND, byggnadssnickare, f. 8/4-28 i Hablingbo. Styrelseledamot från 46. Ledamot av fotbollssektionen . Representerat A-laget i fotboll från 44 samt A-laget i bandy från 44. Utövar även bordtennis.
GEORG JACOBSSON, eldare, f. 1/2-26 i Hablingbo. Representerar A-laget i fotboll 43-45.
LARS GÖRAN KLINTBOM, handelsbiträde, f. 11/7-31 i Hellvi. Lagledare för juniorlaget från 46. Representerar A- och juniorlaget i fotboll från 45 samt A-laget i bandy. Utövar även friidrott. Skolidrottsmärket i brons.
KNUT MATTSSON, handlanden, f. 17/1-18 i Hablingbo. Sekreterare från 46. Lagledare från 42. Styrelsesuppleant i Gotlands Fotbollsförbund från 45. Representerar A-lagen i fotboll och bandy från 35. Utövar även friidrott, varpa och pärk. Personliga rekord: 400 m 57,0, diskus 34,0.
RUNE MATTSSON, handlanden, f. 8/6-15 i Hablingbo. Styrelseledamot. Tidigare repre-senterat IF Gute. Utövar fotboll och bandy i A-lagen samt friidrott och pärk. Distriktsmästare å 4×400 m samt i pärk 43-44. Personliga rekord: 100 m 11,7, 400 m 53,5.
TORE MATTSSON, handelsbiträde, f. 18/10-21 i Hablingbo. Vice ordförande från 46. Representerat A-lagen i fotboll och bandy från 38. Utövar även friidrott och varpa. Personligt rekordord: Diskus 35,0.
MARTIN NILSSON, jordbruksarbetare, f. 23/1-24 i Hablingbo. Representerat A-laget från 46. Skidskyttemärket i guld, fältidrottsmärket i silver, Riksidrotts-, skytte- och truppmärket i brons.
GUSTAV ERIK PETTERSSON, smed, f. 27/10-26 i Hablingbo. Representerat A-lagen i fotboll och bandy från 43. Utövar även friidrott. Personligt rekord: 100 m 12,0. Skidskyttemärket i brons.
OLOF PETTERSSON, smed, f. 2/10-23 i Slite. Representerat A-laget i fotboll från 44. Skidskyttemärket i silver.
HILDING SANDELIUS, jordbrukare, f. 1/2-28 i Hablingbo. Representerat Etelhems IF 44-45. Utövar fotboll och bandy i A-lagen från 45.
ARVID STENQUIST, lantbrukare, f. 4/9-90 i Hablingbo. Styrelseledamot av Hablingbo Varpklubb. Tidigare representerat Hablingbo BK. Utövar varpa, tidigare även pärk 12-22.
HELGE STENQUIST, lantbruksbiträde, f. 19/6-16 i Hablingbo. Representerat varplaget från 30. Utövar även pärk och skidsport. Skidskyttemärket i brons.

HIK Fotbollslag 1957/58

Pärklaget 1903

Bandyboll med ljud

Claes Persson

Hotad domare i Hablingbo

Sven från Hablingbo uppfann triathlon

Arenor i Hablingbo
Hablingbo är en av några socknar med ett väldigt brett idrottsligt förflutet. Här kan i första hand nämnas pärk, varpa, bandy, ishockey och fotboll. I dag är det endast två arenor som är i bruk, nämligen idrottsplatsen som färdigställdes 1955 och som innehåller en kombinerad fotbolls- och pärkplan samt tennisbana.

Ishockeybanan
Ishockeybanan som också funnits här sedan mitten av 1900- talet togs bort 2001. Den är numer tillsådd och används som plats för den årliga klubbtävlingen i tunnvarpa. Nu finns även anordningar för friidrott. Tennisverksamheten utgörs av motionspel. 2b09d6b676-foreningar-Hablingbo Idrottsklubb-bilder-F.d. ishockeybanaPlatsen ägdes från början av kyrkan och liksom i andra socknar var det ideela krafter som skapade anläggningarna.

Hemmungs och Vasstädburgi
Andra och äldre anläggningar för fotbollen är en träningsplan för fotboll vid Hemmungs och den ordinarie fotbollsplanen vid Vasstäde, i folkmun kallad ”Vassstädburgi”. Här fick spelare samsas med lamm och rabbisar samt inte minst jordliga boplatser för de senare. Platsen var klubbens hemmaarena fram till att den nya togs i bruk 1955.

Myrbacka
Varpa och pärk fick utövas på tillgängliga och därtill lämpliga naturliga arenor. Myrbacka vid bygdegården var en av de vanligsta platserna för dessa gutniska idrotter.

Varpaplanen
Varpaplan och Myrbacka
Den andra numera använda anläggningen är varpaplanen på vägen ner mot Nisse. Här anordnas numera Hablingbovarpan vartannat år och planen är också platsen för träning för socknens framgångsrika kastare. Hablingbo IK är sedan några år landets största varpaklubb. 1981 anordnades här junior-SM i varpa och 1984 stora SM med rekordmånga 700 deltagare.

Vätarna
Träningar med hönslyktor och ansjovisburkar i vintermörkret på Burgvät, Luksvät och Gärdsvät på vägen till Petes. Matcher spelades även på Petesviken och ännu till för några år sedan fanns rester kvar av de gamla bandymålen.