Havdhems IF

HAVDHEMS IF
bildades 1944


havdhen if


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Havdhems Idrottsförening
Postadress: Havdhem. Tel.: 8.

Medlemsantal: 75. Klubbdräkt: Blå tröja, vita byxor. Tävlingsplats: Havdhems och Grötlingbo idrottsplats, anlagd 1945-47, gräsplan m. fyra löparbanor, belägen c:a 1,5 km. från järnvägsstationen i Havdhem. Publikrekord: 1200 pers. år 1945. Föreningen bildades den 12/7 1944 och anslöts till RF samma år.

BERTIL HUGO ANDERSSON, bilreparatör, f. 25/4-28 i Havdhem. Representerat A-laget i fotboll från 43.
ARNE BJÖRKMAN, lantbruksarbetare, f. 1/2-24 i Visby. Representerat i fotboll Hörsne IF:s A-lag 41-42 samt från 46 Havdhems IF:s A-lag. Fältidrottsmärket i brons.
CLAES BJÖRKMAN, smideslärling, f. 20/1-26 i Visby. Representerar A-laget i fotboll från 46. Utövar även friidrott och orientering. Riksidrottsmärket i brons.
HANS BJÖRKQVIST, cykelhandlanden, f. 10/9-14 i Sjonhem. Ledamot av orienteringssektionen 43-45. Tidigare representerat Visby IF. Utövar orientering.
JOHN DAHL, jordbruksarbetare, f. 26/8-20 i Simrishamn. Representerar A-laget i fotboll från 43. Utövar även friidrott.
ALLAN GUSTAFSSON, affärsbitr, f. 26/1-26 i Klintehamn. Representant A-laget i fotboll 45-46. Utövar även friidrott.
SVEN HEDERGREN, hemmason, f. 5/12-30 i Havdhem. Representerar juniorlaget i fotboll från 43. Utövar friidrott och orientering. Skolidrottsmärket i brons.
MATS HERMANSSON, lantbruksbiträde, f. 9/9-19 i Havdhem. Tidigare styrelseledamot. Utövar friidrott och varpa. Skyttemästare i brons.
KERSTIN JOHNSSON, affärsbiträde, f. 27/12-16 i Visby. Kassör från 46. Utövar friidrott och fotboll.
GERTRUD KARLSTRÖM, affärsbiträde, f. 13/9-25 i Roma. Utövar friidrott samt damlaget i fotboll.
SIXTEN KRAFT, lantbrukare, f. 6/8-09 i Hökhuvud. En av initiativtagarna 27 och 43. Vice ordförande 43, ledamot av orienteringssektionen från 43. Representerat i fotboll A-laget 27-32. Utövar även friidrott och orientering. Fältidrottsmärket i guld
NILS LARSSON, lantbruksarbetare, f. 7/4-28 i Havdhem. Utövar friidrott och orientering.
NILS LARSSON, elektriker, f. 31/1-23 i Havdhem. Representerar A-laget i fotboll från 43.
STINA LARSSON, damfrisörska, f. 26/2-28 i Havdhem. Representerar damlaget i fotboll från 45.
SVEN LINDSTRÖM, bensinstationsföreståndare, f. 29/11-19 i Havdhem. Materialförvaltare från 46. Ledamot av friidrottssektionen. Tidigare representerat Bursviks IF och Eke IF i fot-boll. Utövar friidrott.
KARL EMIL LYBERG, bilreparatör, f. 26/2-27 i Havdhem. Representaerat A-laget i fotboll 46. Skolidrottsmärket i brons.
BO MATTSSON, handelsbiträde, f. 18/11-28 i Havdhem. Utövar friidrott. l:a placering på 100 m och i längd i södra Gotlandsserien i friidrott. Skolidrottsmärket i brons.
RUNE MATTSSON, lantbruksbiträde, f. 23/1-23 i Havdhem. Gymnastikledare från 46. Tidigare representerat Hemse BK. Utövar friidrott. Personliga rekord: Diskus i 39,32, kula 11,26. Fältidrottsmärket i guld, skyttemärket i silver, riksidrotts- och truppmärket i brons.
FOLKE NILSSON, jordbruksarbetare, f. 17/1-28 i Havdhem. Representerat B-laget i fotboll. Skolidrotts-, friidrotts-och orienteringsmärket i brons.
HANS NILSSON, jordbruksarbetare, f. 14/6-30 i Havdhem. Representerat B-laget i fotboll.
CARL FREDRIK NILSSON, lantbrukare, f. 15/1-12 i Eke. Ordförande i Eke IF 34-36. Tidigare representerat Alva BK, Burs IF samt Eke IF:s A-lag i fotboll 33-36. Utövar friidrott och orientering. Personligt rekord: 100 m 11,7. Friidrottsmärket i brons.
MARIANNE PETTERSSON, fröken, f. 22/1-28 i Havdhem. Representerat damlaget i fotboll från 43. Utövar friidrott. Riksidrottsmärket i brons.
NANCY PETTERSSON, fröken, f. 1931 i Havdhem. Representerat damlaget i fotboll från 43. Utövar även friidrott.
LENNART BONNIER, diversearbetare, f. 14/9-16 i Havdhem. Representerat A-laget i fotboll från 43. Riksidrottsmärket i brons.
GÖSTA ROSSANDER, handelsföreståndare, f. 23/2-17 i Havdhem. Kassör från 43. Sekreterare från 43.
IVAN K. E. RONSTRÖM, lantbruksarbetare, f. 23/2-28 I Havdhem. Ledamot av fotbolls-sektionen från 46. Representerat A-laget i fotboll från 43. Utövar även friidrott. Skolidrotts- och skolskidmärket i brons
BIRGITTA ROSENDAL, frisör, f. 26/11-15 i Västkinde. Gymnastikdomare. Representerat damlaget i fotboll i Hemse B 36-42 och i Klintehamns IF 31-35. Utövar gymnastik.
HENNING SÖDERLUND, jordbruksarbetare, f. 9/6-19 i Havdhem Ledamot av fotbollssektionen 44. Representerat i fotboll Hablingbo IK:s A-lag 36-43 samt från 43 Havdhems IF:s A-lag.
BENGT WALLEBERG, köpman, f. 23/2-15 i Havdhem. Vice ordförande från 46. Utövar friidrott.

Havdhem IF

 

 

Hansarinken
Hansarinken började användas i slutet på 1950- talet. Den försågs 1971 med fyra strålkastare, en i varje hörn. Banan spolades upp kalla vintrar och sköttes i viss samverkan med skolan i Havdhem. Omklädningsrummen brann ner 1976. På senare år, efter branden, har ishockeyrinken används för varpakastning.

Dävingen och Hansavallen
Dävingen var namnet innan Hansavallen byggdes på samma plats. Dävingen var en bit någorlunda plan sandmark, gräsbevuxen men med ett otal smågropar. Någon kritning av linjer förekom inte på 1930-talet utan alla sådana markeringar gjordes med sågspån som lades på för hand, ungefär som när man sår morotsfrö i landet. Några målnät fanns givetvis inte och det var nog många skott som gick utanför som dömdes som mål, därför att domaren stod i en sådan vinkel att det var omöjligt för honom att avgöra om det var mål eller inte. På Dävingen fanns inte några omklädningsrum. Spelarna i lagen fick klä om i ett par sandgropar som fanns i anslutning till en krypväxande jättetall, belägen ungefär mitt emellan västra nuvarande målet och den sydvästra hörnflaggan. När andra världskriget kom upphörde nästan all idrottsutövning, men 1945 etaberades ett internringsläger intill Dävingen. Frågan om meningsfull sysselsättning för de internerade blev snart aktuell. Medlemmarna i Havdhems IF såg sin chans här, man skulle kunna få en fin idrottsplats iordningställd.Dävingen
Då lägret upplöstes i september 1945, hade den nya idrottsplatsen överlämnats till bygden. Den var då en sandplan med löparbanor runt om. På löparbanorna låg tegelkross, som Havdhems tegelbruk ställt upp med. Där fanns också kulstötar- och diskusringar samt längd- och höjdhoppsgropar. Det visade sig dock snart att sanden var för fin. Planen blev tungsprungen, och redan 1947 beslöt idrottsplatsstyrelsen att den skulle påföras matjord och besås för att bli en traditionell gräsplan. Namnet Hansavallen kom något senare.
Denna idrottplats har nu kompletterats med en liten läktare och ett matchur. En byggnad för omklädnad, dusch och bastubad kom till 1956-1957.