IFK Visby

IFK VISBY
bildades 1947


ifk visby   KLUBBHISTORIA

Idrottsföreningen Kamraterna i Visby bildades 1948. Föreningen bildades egentligen långt tidigare, efter att några skolpojkar brutit sig ur nykterhetsföreningen lOGT.
De bildade föreningen VK – Visbykamratema, 1947. För föreningen Visbykamratema såg framtiden lovande ut. Medlemsantalet låg någonstans 150 och 200 stycken och det ekonomiska bådade gott. Man köpte till och med in flera uppsättningar fotbollströjor och strumpor. Fotbollsverksamheten och bordtennisverksamheten var livliga delar i Visbvkamratema, dock var det inte mycket med det organisatoriska, varför det gick som det gick.

På hösten 1947 började man diskutera att ombilda föreningen och på nyårskanten 1948 gjorde man slag i saken och bildade Idrottsföreningen Kamraterna, efter att ha blivit kontaktade av Stockholms samorganisation för alla IFK-klubbar i landet. Då bildades den nuvarande föreningen Idrottsföreningen Kamraterna i Visby, vilket naturligtvis förkortas till IFK Visby.

På den tiden stod ishockey, bordtennis, boxning, bandy och naturligtvis fotboll på programmet och varje helg samlades ett 20-tal ungdomar ute vid flyget där man hade två baracker. När IFK Visby bildades under ordförandeskap av Viktor Wisén fanns det c:a 150 medlemmar.

Efterhand har de olika sektionerna försvunnit och just nu finns det bara tre sektioner inom IFK Visby. Den enda aktiva av dessa är fotbollssektionen. I övrigt finns även gymnastik och innebandy som varsin vilande sektion.

Protokollsbok IFK VISBY 1960

ifk visby ga 15april197720151105_0000      ifk visby ga 13april197720151105_0000