Lärbro Idrottsförening

LÄRBRO IF
bildades 1926


                   Lärbro iflärbro if


Lärbros gamla idrottsplats
Idrottsplatsen bestod från början av en pärkplan, idrottspaviljong och sedan utökades pärkplanen till fotbollsplan med löparbanor. I paviljongen utfördes gymnastik.Idrottspaviljongen- Lärbro

Idrottsföreningen lades vilande vid krigsutbrottet 1940. Verksamheten återupptogs 1950 och föreningen blev kvar på gamla idrottsplatsen fram till 1958 då Lärbro kommun byggde en ny idrottsplats med namnet Forsavallen.
Gamla Idrottsplatsen ägdes av Lärbro IF och Lärbro SLU med 50 procent var. I mitten av 1960-talet såldes den till Gahnströms åkeri som har garage i idrottspaviljongen och har byggt bostadshus på idrottsplatsen.

Forsavallen
Redan 1953 anlade idrottsföreningens medlemmar själva en ishockeybana på Forsavallen. Den är nu borta men där finns idag en boulebana.