Lau GoIF

LAU GoIF
Bildades 1928Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Lau Gymnastik – & Idrottsförening
Postadress: När
GUSTAF H. JOHANSSON, byggnadssnickare, f. 24/8-07 i Lau församling. Ordförande 32-35. Utövar friidrott och pärk. Gotlandsmästare i pärk.
KARL GEORG A. KARLSSON, jordbruksarbetare, 25/6-20 i Lau. Kassör från 44. Utövar orientering, friidrott och skidsport. Fältidrottsmärket i brons.
BERTIL K.G. LARSSON, jordbruksbiträde, f. 20/1-24 Garda. Tidigare representerat Garda IK. Utövar friidrott och orientering Distriktsmästare(juniorer) i spjut 42, 3: dje plac. i DM i stav 42-43, 2:a placering i junior-DM i stav en gång samt i höjd 41, 42 och 45. Personliga rekord: Stav 3,30 och höjd 1,70. Riksidrottsmärket i silver, friidrottsmärket i brons.
K GUNNAR LARSSON, jordbruksbiträde, f. 2/11-18 i Lau. Ordförande från 45. Kassör 40-44. Tidigare representerat Burs GIF. Utövar friidrott och orientering. Distriktsmästare i diskus 40-48, 2:a placering i kula 41 och 43. Personliga rekord: 100 m 11,8, diskus 44,15, kula 13,29. Riksidrotts- och friidrottsmärket i silver, orienteringsmärket i brons.
N. HOLGER LARSSON, lantbrukare, f. 9/5-19 i Lau församling. Ordförande 44. Tidigare vice ordförande. Utövar friidrott, skidsport, gymnastik och pärk. Gotlandsmästare i pärk. 3:e placering i LM å 400 m 44. Personliga rekord: 100 m 11,9, 400 m 55,8. Skidlöparmärket och truppmärket i brons.
KARL ERIK, LARSSON, kontorist, f. 11/5-22 i Lau församling. Utövar friidrott och orientering.
L. A. LENNART LARSSON, jordbruksbiträde, f. 25/4-23 i Garda församling. Tidigare representerat Garda IK. Utövar friidrott och varpa. Distriktsmästare. (juniorer) i stav 42 och i kula och diskus 43. 2:a placering i senior-DM i stav 41. Personliga rekord: Stav 3,35, höjd 1,66. kula 11,83, diskus 35,64. Riksidrottsmärket och fältidrottsmärket. i silver, stip.-m. i brons.
RAGNAR O. LARSSON, jordbruksbiträde, f. 17/3-18 i Lau församling. Ordförande 37, sekreterare 39. Utövar friidrott, orientering och pärk. Gotlandsmästare i pärk.
NILS LINDSTRÖM, lantbrukare, f. 15/4-19 i Lau socken. Materialförvaltare från 45. Utövar friidrott, orientering och pärk. Gotlandsmästare i pärk 39. Gångmärket i guld, riksidrottsmärket, skyttemärket och truppmärket.
ERIK OHLSSON, jordbruksarbetare, f. 3/2-29 i Lau församling. Utövar orientering, friidrott och skidsport. Orienteringsmärket i brons.
K. ERIK S. PETTERSSON, lantbrukare, f. 27/5-15 i Lau församling. Vice ordförande från 44. Ordförande 39-44, sekreterare 38-39. Gymnastikledare från 37. Ledamot av Gotlands Gymnastikförbund från 45. Utövar friidrott. Personligt rekord 100 m 11,7. Riksidrottsmärket och truppmärket i silver. Friidrottsmärket i brons.
NILS OSKAR AXEL, PETTERSSON, handelsbiträde, f. 1/2-20 i Lau församling. Sekre-terare från 46. Utövar friidrott, orientering och gymnastik. Personligt rekord 200 m 22,1.
KARL ÅKE A. W. WESSTRÖM, f. 18/9-28 i Ala församling. Gymnastikledare från 46. Utövar friidrott skidsport och gymnastik. Riksidrottsmärket i silver.