Ljugarns Idrottsförening

LJUGARNS IDROTTSFÖRENING
bildades 1926


                       


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Ljugarns Idrottsförening

YNGVE G. AHLVIN, jordbruksarbetare, f. 27/4-27 i Ljugarn. Representerar A-laget i fotboll.
ARNE ARDELL, lantbrukare, f. 2/1-23 i Ljugarn. Vice ordförande från 46. Materialförvaltare 43. Representerar
A-laget i fotboll från 37. Utövar även friidrott och skidsport. Skidlöpar-märket i guld.
FRITZ BERGMAN fabrikör, f. 1/9-12 i Visby. En av initiativtagarna 26. Ordförande 30-39 samt från 43. Tidigare lagledare. Representerar A-laget i fotboll 26-42. Utövat friidrott och terränglöpning. Distriktsmästare (juniorer) i terräng 30. Landskapsrepresentant i fotboll. Skidlöparmärket i brons.
ALLAN GUSTAVSSON, jordbruksarbetare, f. 14/11-28 i Ljugarn. Utövar fotboll och bordtennis. Skolskidmärket i brons.
SVEN JACOBSSON, snickare, f. 5/10-28 i Ljugarn. Ledamot av friidrottssektionen från 46. Representerar A-laget i fotboll från 42. Utövar även skidsport.
S. RUNE W. JOHANSSON, handelsbiträde, f. 10/1-28 i Alskog. Representerar i fotboll juniorlaget och från 44 A-laget. Gångmärket och magistermärket i brons.
N. BERTIL NILSSON, handelsbiträde, f. 14/2-22 i Fliseryd. Materialförvaltare från 46. Sekreterare 42-43. Representerar i fotboll Hemse BK:s A-lag 41-42, Roma IF:s A-lag 45-46 samt Ljugarns IF:s A-lag 37-40, 43-44 och från 46. Utövar även friidrott och skidsport. Personligt rekord: 100 m 11,8. Skidlöparmärket i brons.
M. INGEGERD NILSSON, fröken, f. 27/2-23 i Fliseryd. Utövar skidsport och bordtennis.
ARNE E. J., PETTERSSON, varubud, f. 13/6-30 i Ljugarn. Utövar fotboll och bordtennis.
ARTUR PETTERSSON, jordbruksarbetare, f. 12/4-21 i Ardre församling. Representerar i fotboll Ardre IF och från 46 Ljugarns IF:s A-lag.
EGON PETTERSSON, elektriker, f. 28/12-13 i Etelhem. Kassör från 46. Lagledare i fotboll från 46. Representerar i fotboll Etelhems IF 30-35 och Ljugarns IF 36-40. Utövar friidrott. Personliga rekord: 100 m 11,2, 200 m 24,5.
TURE STRÖMBECK, lantbrukare, f. 5/3-08 i Ljugarn. Tidigare vice ordförande och materialförvaltare. Representerar A-laget i fotboll 26-29.
BENGT WESTER, snickare, f. 3/5-20 i Ljugarn. Sekreterare från 40. Utövat fotboll.