Lokrume Idrottsförening

LOKRUME IDROTTSFÖRENING
bildades 1912


lokrume if             01-20160525_0001


Bollklubben
I Lokrume fanns en idrottsplats som kallades för Bollklubben. Lokrume idrottsförening bildades 1912 för att sedan vara vilande till 1919. Därefter hade den livlig verksamhet och med de flesta Lokrumeherrar som medlemmar. Att föreningen kallades för ”Bollklubben”, beror nog på att pärkspelet var den mest populära sporten. Pärkplanen låg vid Boängen och 1928 byggdes där en materialbod med gärdesgård omkring, likaså anskaffades flaggstång och flagga. Föreningen var aktiv fram till 1949 då den på nytt blev vilande. Pärkspelet fortsatte fram till 1955 och man deltog varje år i Stångaspelen. Materialboden blev alltmer förfallen och den liksom flaggstången är numera borta.Bollklubben- fotbollsmatch

Bilden är troligtvis från 1940-talet och är tagen när Herrarna mötte Damerna i en fotbollsmatch vid en festlighet eller basar på bollklubben i Lokrume

Råd och Anvisningar rörande:
TRÄNING i DRAGKAMP
tryckt 1912