Lye Idrottsförening

LYE IDROTTSFÖRENING
Bildad 15/4-1917Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Lye Idrottsförening
Postadress: Etelhem

Medlemsantal: 42. Program: Fri idrott, gymnastik och gotländsk idrott. Klubbdräkt: Gul tröja, svarta byxor. Tävlingsplats: Gräsplan, belägen c:a 5 km. från järnvägsstationen i Etelhem. Bussförbindelse.
Föreningen bildades år 1917 på initiativ av Josef Smitterberg och anslöts till RF år 1941. Bland idrottsmän som gjort insatser i nationell konkurrens må nämnas Göte Jacobsson i skolidrottstävlingar. En särskild hyllning må ägnas lantbrukare Gunnar Karlsson, Bosarve, som gratis upplåtit mark till idrottsplats. Till hedersmedlemmar ha kallats hrr Gunnar Karlsson, Ragnar Jacobsson, Gustav Pettersson, Jon Hansson och Arvid Pettersson.

AXEL ANDERSSON, trädgårdsmästare, f. 1/8-06 i Öja. Ordförande från 46 samt 34-35. Representerar i fotboll A-laget 30-36. Utövar varpa. Fältidrottsmärket i silver.
SETH O. O. BJÖRKMAN, byggnadssnickare, f. 30/3-28 i Lye församling. Utövar friidrott, orientering och skidsport. Skolskidmärket i silver.
HELGE DALSGARD, trädgårdsarbetare, f. 23/8-04 i Lye församling. Tidigare representerat Slite IF. Utövar varpa. Gångmärket i brons.
EVERT HEDERSTEDT, lantbrukare, f. 19/11-26 i Lye. Utövar friidrott och skidsport.
OLOF H. G. HEDERSTEDT, lantbrukare, f. 18/9-18 i Stånga. Ordförande 43, sekreterare 42. Representerar i fotboll A-laget 30-35. Utövar friidrott. Landsbygdsmästare å 400 m 43. Personliga rekord: 400 m 54,5, 1500 m 4,18. Gångmärket i silver, gymnastik- och friidrotts-märket i brons.
RAGNAR JACOBSSON, lantbrukare, f. 24/8-25 i Lye. Utövar varpa.
RUNE K. JACOBSSON, jordbruksarbetare, f. 30/10-28 i Lye församling. Sekreterare. Utövar fotboll och friidrott. Gångmärket. i guld, skolskidmärket i silver.
GÖTE K. R. JACOBSSON, lantbruksbiträde, f. 1/10-31 i Lye församling. Materialförvaltare från 45. Utövar friidrott och varpa.
TAGE K. G. JACOBSSON, lantbruksbiträde, f. 30/9-24 i Lye församling. Sekreterare från 46. Materialförvaltare 41-45. Utövar friidrott, skidsport, varpa och pärk. Fältidrottsmärket i guld, skyttemärket i silver, riksidrottsmedaljen i brons.
JOSEF KARLSSON, kyrkovaktmäst., f. 6/3-03 i Lye församling. Utövar varpa.
STURE NILSSON, linjearbetare, f. 19/4-13 i Visby. Vice ordförande från 45. Tidigare representerat IF Varpa, Visby, Bursviks IF och Hemse BK. Utövar varpa och fotboll. Pistolskyttemedaljen i silver.
MARTIN ERIK O. NYGREN, vicekorpral, f. 22/4-27 i Lye församling. Utövar friidrott, orientering, simsport och gymnastik. Truppmärket och friidrottsmärket i brons.
GUNNAR A. W. PETTERSSON, lantbrukare, f. 12/5-05 i Lye församling. Utövar varpa. Tidigare utövat friidrott.
FRANK SJÖSTEN, lantbrukare, f. 4/11-12 i Stånga. Kassör från 45. Tidigare sekreterare och vice ordförande. Utövar varpa.

 

Lye IFs fotbollslag på 30-talet. Gösta Larsson stående längst till höger

Sven Wemnell vann 28 mars 1960


Lye Idrottsförening 1917-1997
FRÅN ISVÄT TILL ISHALL
Med Lye IF 1953
Lye IF Jubileumsskrift 40 år
Lye IF årsberättelse 1965-66
Blandade urklipp