Martebo GoIK

MARTEBO GoIK
bildades 1932
(Martebo BK)Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Martebo Gymnastik-& Idrottsklubb
Postadress: Martebo. Tel.: 25
Medlemsantal: 28. Program: Fri idrott, fotboll, gymnastik och orientering. Tävlingsplats: Idrottsplatsen vid Utgården, gräsplan 110 X 60 m., belägen c:a 3 km. från Martebo järnvägsstation.

Föreningen bildades den 25/8 1932 av ett antal fotbollsintresserade ungdomar och anslöts till RF år 1938.
Programmet upptog till en början endast fotboll och man spelade i norra Gotlandsserien med växlande lycka, för att säsongen 1938-39 utgå som segrare ur serien. På grund härav uppflyttades laget i Visbyserien 1939-40, vilken serie dock aldrig blev utspelad därför att våromgången måste inställas på grund av militärinkallelser. Laget startade åter i norra Gotlandsserien 1940-41.
Småningom upptogs även fri idrott, gymnastik, orientering och gång på programmet och man deltog i olika tävlingar inom distriktet.

ERNST BECKMAN, jordbruksarbetare, f. 1924 i Estland. Utövar fotboll och terränglöpning.
ADOLF BJÖRKANDER, banarbetare, f. 1/4-12 i Martebo. Ordförande från 36. Ledamot av fotbollssektionen 32-39, lagledare för A-laget 38-39. Representerar A-laget i fotboll 32-39. Utövar friidrott och orientering.
STEN ERIK BJÖRKEGREN, jordbruksarbetare, f. 1927 på Öland. Utövar fotboll.
GÖSTA HANSSON, chaufför, f. 1920 i Martebo. Representerar A-laget i fotboll från 36.
IVAN HOLMBERG, jordbruksarbetare, f. 1921 i Roma. Utövar fotboll.
ALLAN JOHANSSON, jordbruksarbetare, f. 4/11-19 i Martebo. Kassör från 43. Sekreterare 42. Ledamot av friidrottssektionen från 44. Utövar fotboll, friidrott och orientering. Personliga rekord: 100 m 11,9, 400 m 54,5. Riksidrotts- och orienteringsmärket i silver, stip.-märket i brons.
LILLY JOHANSSON, fröken, f. 23/2-29 i Martebo. Utövar friidrott.
OLOF JOHANSSON, lantarbetare, f. 26/5-18 i Martebo. Materialförvaltare 42. Idrotts-ledare och gymnastikledare. Utövar terränglöpning. Riksidrottsmedaljen i silver.
HENNY MALMROS, fröken, f. 6/8-28 i Martebo. Utövar friidrott.
GILLIS NILSSON, jordbruksarbetare, f. 8/6-21 i Martebo. Sekreterare från 45. Represen-terar A-laget i fotboll 39-40. Utövar friidrott. Personligt rekord: 100 m 12,0. Riksidrottmärket i brons.
SUNE NILSSON, studeranden, f. 1931 i Martebo. Representerar A-laget i fotboll från 45.
KERSTIN NYLANDER, fröken, f. 1926 i Martebo. Utövar friidrott. Stip.-m. brons.
NILS OLOFSSON, snickare, f. 1929 i Martebo. Representerar A-laget i fotboll från 44.
OLOF OLOFSSON, snickare, f. 1927 i Martebo. Representerar A-laget i fotboll från 44.
OVE PETTERSSON, jordbruksarbetare, f. 1930 i Martebo. Utövar friidrott och terräng-löpning.
KARL STENBERG, fabriksarbetare, f. 10/5-16 i Martebo. Kassör 42. Märkeskontrollant.
LARS STENSTRÖM, handelsbiträde, f. 1927 i Bjerges. Representerar A-laget i fotboll från 45. Utövar även terränglöpning.