Mästerby GoIF

MÄSTERBY
GoIF


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Mästerby Gymnastik& Idrottsförening
Postadress: Bander

ARNE BLOMBERG, snickare, f. 19/5-23 i Bander. Vice ordförande från 45. Representerar även Mästerby VK. Utövar varpa i varplaget från 42 samt gymnastik. 1:a placering kl, B (lag) i kretstävling 40.
ÅKE ERIKSSON, järnvägsarbetare, f. 9/11-23 i Visby. Materialförvaltare från 45. Gymnastikledare från 45. Genomgått gymnastikledarekurs i Visby 46. Representerar även Mästerby Varpklubb från 42. Utövar gymnastik o. varpa. Riksidrottsmärket i brons.
LEIF JOHANSSON, f. 11/1-32 i Mästerby. Utövar gymnastik och varpa. Skolidrottsmärket silver, gymnastikmärket i brons.
BENGT LARSSON, f. 27/12-31 i Mästerby. Utövar gymnastik. Skolidrottsmärket i brons.
KARIN LARSSON, stationsföreståndare, f. 26/11-13 i Mästerby. Utövar gymnastik.
DORIS NILSSON, handelbiträde, f. 18/3-27 i Mästerby. Representerar Klintehamns IK 44 -45. Utövar gymnastik.
HENRY OLSSON, lantbrukare, f. 27/1-23 i Bander. Kassör från 45. Utövar gymnastik.
GUSTAV PETTERSSON, jordbruksarbetare, f. 20/5-20 i Bro församling. Utövar friidrott och gymnastik.
TORE SJÖGREN, lantbrukare, f. 13/7-21 i Mästerby. Representerar även Mästerby IVK från 37, kassör 41-42. Utövar friidrott och gymnastik. Riksidrottsmärket, fältidrotts- och truppmärket i silver.