Mästerby Idrotts & Varpklubb

MÄSTERBY IDROTTS & VARPKLUBB
bildades 1935


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Mästerby Idrotts- & Varpklubb
Postadress: Bander. Tel.: Bander 66

Medlemsantal: 30. Program: Gotländsk idrott. Klubbdräkt: Röd tröja, vita byxor. Tävlingsplats: Prästängen, Mästerby, gräsplan 200 X100 m., belägen c:a 2 km. från järnvägs- stationen i Bander.
Klubben bildades den 1/6 1935 av Hj. Eriksson, J. Stenman, A. Öhman, R. Magnusson, E. Söderdahl, Nils Kalström, E. Nilsson, S. Andersson, W. Söderlund, A. Larsson, V. Nilsson och G. Öhman samt anslöts till RF år 1940.

GEORG ANDERSSON, hemmansägare, f. 18/12-13 i Amerika. Utövar varpa.
HJALMAR ERIKSSON, lantbrukare, f. 4/4-95 i Bander. En av klubbens initiativtagare. Ordförande från 34. Utövar varpa och pärk. 2: a placering i Stångaspelen 37 klass 2. Skyttemärket och skyttemedaljen i silver, riksidrottsmärket i brons.
HELMER HERDY, grovarbetare, f. 4/1-20 i Hejdeby. Utövar varpa.
KARL AXEL LARSSON, snickare, f. 28/11-14 i Mästerby. Utövar varpa och gymnastik. Fältidrottsmärket i silver, kulsprutemärket i brons.
RUNE LINDAHL, jordbruksarbetare, f. 6/3-21 i Eskelhem. Utövar varpa.
KARL EMIL E, MAGNUSSON, Jordbruksbiträde, f. 25/1-28 i Mästerby. Utövar varpa, gymnastik och friidrott. l:a placering i kretstävling 44, 2:a placering 45. Personligt rekord: Höjd 1,60.
K. E. RAYMOND MAGNUSSON, lantbrukare, f. 2/7 1896 i Mästerby. Utövar varpa. Har tidigare utövat pärk 20-30. 1:a placering i kretstävling 34, 2:a placering 45.
ERIK NILSSON, lantbrukare, f. 19/5-06 i Bander. En av klubbens initiativtagare. Revisor från 42. Utövar varpa.
VERNER NILSSON, lantbrukare, f. 22/12-07 i Bander. En av klubbens initiativtagare. Sekreterare från 40.
MARTIN PETTERSSON, järnvägsarbetare, f. 26/4-21 i Barlingbo. Tidigare representerat Mästerby GoIF. Utövar varpa, tidigare även gymnastik. 1:a placering i Stångaspelen 44 klass B.
SVEN PETTERSSON, smed, f. 28/4-09 i Visby. Utövar varpa och skytte. Skyttemärket i silver.
HANS ROSENLUND, jordbruksarbetare, f. 6/11-31 i Visby. Utövar gymnastik. Skolidrotts-märket i brons.
ALLAN RUDIN, plåtslagare, f. 21/4-09 i Mästerby. Tidigare representerat Kättinge BK. Utövar varpa. 2: a placering i Klintehamn 46 klass B.
JOHANNES STENMAN, lantbrukare, f. 15/6-96 i Mästerby. Materialförvaltare från 41. Utövar varpa.
VALDEMAR SÖDERLUND, stationsföreståndare, f. 24/7-12 i Stockholm. En av klubbens initiativtagare. Vice ordförande från 34. Utövar varpa. Riksidrottsmärket i silver, varpamästaren i brons.
ARVID ÖHMAN, lantbrukare. Kassör från 41. Ordförande i Mästerby GoIF från 41. Leda-mot av tävlingsnämnden 34-45. Utövar varpa, pärk och gymnastik. 2: a placering i Stånga-spelen i klass III 38 och klass II 45. Personligt rekord: Varpa 36 kast, 4,51 m.

På Varpaplan vid ÄngetErik Jakobsson, Lennart Tofftén, Karl-Gustav Tofftén, Gösta Tofftén och Bertil Olsson Eskelhem

På Varpaplan vid Änget
Erik Jakobsson, Lennart Tofftén, Karl-Gustav Tofftén, Gösta Tofftén och Bertil Olsson Eskelhem