Motions & Dansföreningen MAD

MOTION & DANSFÖRENINGEN MAD
bildades 1989


Motions och dansföreningen (MAD) i Visby startade i november 1989. Föreningen är medlem i Svenska Danssportforbundet och följer dess stadgar och regler.
Mad har ingen egen utbildning utan den sköts av Visby Dansskola genom Håkan Karlsson och hans instruktörer. Under åren 2000-2005 hade MAD mycket duktiga dansare som deltog i diciplinerna grupp, par och singel. Detta resulterade i några medaljer till Gotand.