Keff MC

KEFF MC


 


LÄNK TILL HEMSIDA


KEFF MC bildades 1985 i Visby och klubben höll till i Hästnäs ca 2 km utanför stan. Men i oktober -99 köpte klubben en jordbruksfastighet i Endre där klubbhuset nu är i fullt bruk.
KEFF MC är ingen renodlad H-D klubb så MC parken är lite varierande även om de flesta kör Harley Davidson. Alla är välkomna att hälsa på oss när ni vill. Slå en signal och kolla så att någon är där. I andra delen av fastigheten, har bilklubben Shra Gotland, sin klubblokal.