När Idrottsförening

NÄR IF
bildades 1927


när if                             När if


NärvallenNärvallen
När IFs idrottsplats byggdes åren 1964-1967. Där finns omklädningsrum, klubbhus, ishockeybana, fotbollsplan, tennisbana, träningsplan samt anordningar för hopp och kast.
Skolan som ligger intill äger rätt att som markägare gratis utnyttja idrottsplatsen.

 

Prästmarken vid DamPrästmarken vid Dam
Prästmarken var en betesmark som pärkspelarna och varpkastarna fick arrendera av pastoratet åren 1927- 1966. Villkoren var att en förening bildades och då tillkom När IF. Idrottsutövarna fick själva bryta stubbar och iordningsställa marken. År 1948 anlades där en fotbollsplan som var i bruk till 1966. Efter matcherna tvättade man sig i Närsån som rinner förbi.

 

PunsenPunsen
En vattensamling vid Maldes. Där åkte man skridsko och spelade bandy. Numera är den ett vattenhinder på golfbanans hål nummer sju.

 

 

 

SkolplanenSkolplanen, När
Platsen mitt emot kyrkan användes av skolan vid längre raster samt idrottsdagar. Där spelade man också pärk och fotboll på söndagarna under åren 1927- 1948 dock inte under högmässotid.

SågbackenSågbacken
Gräsplanen utanför socknens såghus där i dag När kvarn ligger användes till pärkspel på söndagarna fram till 1927. Spelet avbröts och spelarna ”gömde” sig när kykoherden väntades åka förbi till högmässan i Lau.
Därefter återupptogs spelet. Kyrkoherden tyckte inte om att man idrottade på söndagarna.

AikakanAikakan
Sockenborna skänkte virke och spelarna byggde själva den första ishockeybanan i När 1952. Den användes dock bara en vinter.
Sedan byggdes en ny bana på åkern där Hattstugan nu ligger.
Den användes fram till 1963 då den nya idrottsplatsen vid skolan blev färdig.

FattigstuganF.d fattigstuga
Fattigstugan togs ur bruk för sitt ändamål under 1920- talet. Efter ombyggnad användes huset som förenings- och träningslokal för gymnastik, boxning samt bordtennis åren 1935- 1959.

Gamla MejerietGamla Mejeriet
I före detta ostlagret i mejeriet spelade man bordtennis åren 1967- 1978.

 

Gamla skolanGamla Skolan
När den nya skolan stod färdig 1960 fick När IF utnyttja den gamla skolan, som numera är församlingshem, till ungdomsaktiviteter. Där spelades bordtennis, ishockeyspel med mera. På vinden, som varit skolans gymnastiksal, hade ishockeyspelarna inneträning. I väntan på is tränade man klubbteknik och skott på mosanitskivor preparerade med potatismjöl.

 

NärsholmenNärsholmen
På halvön där Närs fyr står, spelade man golf på de väbetade strandvallarna under 1976- 1984. Därefter förbjöds golfspel på Närsholmen.

 

 

när if åsa jacobsson20151110_0000