Norrlanda Idrottsförening

NORRLANDA IDROTTSFÖRENING
bildades 1944


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Norrlanda Idrottsförening
Postadress: Gotlands Hässelby. Tel.: Norrlanda 18

Medlemsantal: 72. Program: Fri idrott, orientering och varpa. Klubbdräkt: Grön tröja med initialerna NIF på vitt märke, röda byxor med vita revärer. Tävlingsplats: Norrlanda idrottsplats, anlagd 1944-45, gräsplan 90 x 50 m med 400 m. lång löparbana på gräsvall. Avstånd till järnvägsstationen i Gotlands Hässelby c:a 10 km.
Föreningen bildades den 14/5 1944 av Ernst Björkqvist, Walter Norrby, Åke Wessman, Helmer Olsson, Folke Olsson, Erik Holm och Sture Larsson samt anslöts till RF samma år.
Sedan föreningen bildats satte man omedelbart i gång med anläggandet av en idrottsplats, varvid hemmansägare Arvid Björkqvist ställde mark till förfogande, riksidrottsförbundet och kommunen bidrogo med anslag och varje medlem presterade så många dagsverken tid och krafter medgåvo. Redan sommaren 1945 var idrottsplatsen färdig.
År 1947 arrangerade föreningen DM i varpa med 500 deltagare, ävensom en distriktstävling i orientering framåt hösten. Medlemmarna ha visat stort intresse för orientering, och man segrade i korporationstävlingen våren 1947. Även i varpa och terränglöpning har man uppnått goda resultat. Bland idrottsmän må särskilt framhållas Ernst Björkqvist och Sture Larsson i orientering samt Hans Nikolausson i terräng.

ERNST BJÖRKQVIST, lantbrukare, f. 27/3-15 i Norrlanda. En av föreningens initiativtagare. Ordförande från 44. Representerar Bara IF 43 och Gothems IF 42. Utövar orientering, varpa och pärk.
AXEL GARDELL, trafikbilägare, f. 1/10 1900 i Endre. Utövar pärk och stångstötning. Skyttemärket i silver.
THURE G. A. HANSSON, jordbruksarbetare, f. 15/10-19 i Norrlanda. Utövar varpa, orientering och skidsport. Skidskyttemärket i silver.
OLOF HEDENBERG, jordbruksarbetare, f. 13/11-29 i Norrlanda. Utövar friidrott och orientering.
ERIK HOLM, lantbrukare, f. 18/10-23 i Gällivare. En av föreningens initiativtagare. Kassör från 46. Utövar friidrott, orientering och atletik. Friidrottsmärket i brons.
ARTUR JOHANSSON, snickare, f. 4/8-26 i Sjonhem. Representerar A-laget i fotboll 44, lagkapten från 45.
RUNE JOHANSSON, byggnadsarbetare, f. 9/8-24 i Sjonhem. Utövar friidrott. Fältidrotts-märket i silver, riksidrottsmärket i brons.
ELIS K. J. LARSSON, jordbruksarbetare, f. 14/2-26 i Norrlanda. Utövar varpa och pärk.
KARL EMIL LARSSON, affärsbiträde, f. 10/9-24 i Norrlanda. En av föreningens initiativ-tagare. Materialförvaltare 44. Utövar varpa och orientering.
SIGURD LARSSON, jordbruksarbetare, f. 22/6-19 i Angle. Utövar varpa.
STURE LARSSON, jordbruksarbetare, f. 6/7-27 i Norrlanda. En av föreningens initiativtagare. Utövar varpa, pärk, friidrott och orientering. Orienteringsmärket i silver.
GUSTAV NILSSON, måleriarbetare, f. 13/8-30 i Ganthem. Utövar varpa.
KARL ERIK NORDIN, jordbruksarbetare, f. 19/2-23 i Stockholm. Utövar orientering, varpa och friidrott.
HELMER OHLSSON, byggnadssnickare, f. 19/11-19 i Norrlanda. En av föreningens initia-tivtagare. Kassör 44-45. Sektionschef för varpa från 45. Utövar varpa och orientering.