Othems IF

OTHEMS IDROTTFÖRENING
bildades1931


othem if


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Othems Idrottsförening
Postadress:

GÖSTA BJÖRK, kontorist, f. 9/7-29 i Slite. Tidigare representerat Slite IF. Utövar fotboll i A-laget från 46 samt friidrott.
PER ERIK BJÖRK, ingenjör, f. 29/8-24 i Vikers församling. Sekreterare 44 och 46. Representerar A-laget i fotboll från 41 samt A-laget i bandy från 44. Distriktsmästare (juniorer) i fotboll för Slite IF 41. Riksidrottsmärket i brons.
BROR JOHANSSON, lantbrevbärare, f. 17/8-22 i Hangvars församling. Kassör från 46. Sekreterare 45, tidigare vice. ordförande. Representerar A-laget i fotboll från 41 samt Visby CK i cykelsport. Utövar även brottning och orientering, även medlem av Slite IF. 2:a place-ring i cykel-DM en gång. 1:a placering i Nynäshamnsloppet 40. 3:e placering i junior-DM å cykel 42. Cykelmärket och fältidrottsmärket i silver.
ERIK JOHANSSON, kontorist, f. 27/9-27 i Othem. Utövar orientering. Skolidrottsmärket i guld, skidlöparmärket i silver.
HENRY G. M. KARLSSON, stenhuggare, f. 11/10-19 i Slite. Ordförande från 46. Lagkapten från 43. Tidigare vice ordförande i Slite IF. Utövar fotboll, friidrott, brottning och orientering. Landskapsrepresentant i fotboll 7 gånger. Distriktsmästare i brottning mellanvikt 42 och i tungvikt 39. 2:a placering i brottnings-DM 1 gång. Personliga rekord: Kula 11,27, diskus 34,25.
GÖSTA KRANTZ, elektriker, f. 4/3-24 i Ardre. Tidigare representerat Slite IF. Utövar fotboll och bandy i A-lagen från 43 samt friidrott. Distriktsmästare (juniorer) i fotboll 41. Fältidrottsmärket i silver, riksidrottsmärket i brons
BERTIL S. L. LINDSTEDT, snickare, f. 3/7-27 i Othem. Representerat i fotboll B-laget 42-45 och från 45 A-laget.
BENGT NILSSON, trädgårdsarbetare, f. 4/9-29 i Boge. Representerat A- och B-lagen i fotboll från 46.
CLAS CH. E. NILSSON, kommunalarbetare, f. 11/12-20 i Othem. Representerat A-laget i fotboll från 37. Landskapsrepresentant 1 gång. Utövar även friidrott. Personligt rekord: 1500 m 4,20. Fältidrottsmärket i brons.
P. SIGVARD V. E. NYMAN, affärsförest, f. 4/10-21 i Rute. Representerat A-laget i fotboll från 42.
TORSTEN I. A. OLOFSSON, jordbruksarbetare, f. 3/1-23 i Södertälje. Representerat B-laget i fotboll 41-45 samt A-laget från 45. Utövar även friidrott och skidsport. Personligt rekord: 100 m 11,7.
ROBERT SANDQVIST, charkuterist, f. 13/3-19 i Motala. Vice ordförande 46. Tidigare ledamot av fotbollssektionen. Representerat i fotboll BK Zeros B-lag, IFK:s Motala A-lag 36-38, Slite IF:s A-lag 43 samt Othems IF:s A-lag från 44. Landskapsrepresentant 46 och 48. Utövar även friidrott. Fältidrottsmärket i silver.
KURT ARNOLD WALLIN, bagare, f. 19/2-23 i Gävle. Representerat i fotboll junior- och B-lagen samt från 41 A-laget. Utövar även friidrott. Skolidrottsmärket i silver, simborgarmärket.

Othems träningsplan
Othems IF bildades 1931 och fotboll var huvudsporten. Man saknade träningsplan men anlade en sådan vid Ytings. Arbetet med planen gjordes av föreningens medlemmar vilka också byggde ett omklädningsrum, till vilket virket hade skänkts av skogsägare i trakten. Planen användes fram till 1942. Denna plan ingår numera som en del av golfbanan.

Klints backar
Idrott utövades även i form av backhoppning på skidor vid en liten backe i en grusgrop och det var ”störtlopp” nedför Klints backar.

BrutvätenBrutväten
I Barshage finns en vät, ”Brutvät”. Den var under vintertid länge en naturlig samlingsplats för ungdomarna i socknen. Här åktes det skridsko utan klubba och boll men det förekom ibland också bandymatcher. Numera är det en hästhage men på vintrarna åks det skridskor där än i dag.

OthemsvallenOthemsvallen
Othemsvallen anlades 1943. Medlemmarna i föreningen lade ner mycket arbete på att färdigställa och underhålla den. När vallen var färdig flyttades fotbollsverksamheten dit och än i dag tränar man och spelar fotbollsmatcher här.

 

Othems bygdegårdOthems bygdegård
Othems IF:s föreningsmedlemmar var med och hjälpte till med uppförandet av bygdegården. Den blev en bra träningslokal för bordtennis och där arrangerades också ett flertal distriktstävlingar åren 1949-1969.

 

Othems ishockeybanaOthems ishockeybana
Omkring 1950 började ishockeyn få fotfäste på Gotland och snart beslöts att Othems IF skulle bygga en ishockeybana. Arbetet började 1953 och anläggningen stod klar för invigning i februari 1954. Banan, enligt pressen, en av de främsta på Gotland, byggdes helt utan kostnad för föreningen främst genom det idoga arbete som utfördes av många av föreningens medlemmar. Och sedan ska man inte glömma slitet med vattning för att få en åkbar is, något som ibland behövde utföras sena kvällar och nätter av de intresserade grabbarna.
Den uppfördes vid Klints backar, cirka fyra kilometer från Slite samhälle och användes fram till 1966, då konstisbanan i Slite blev färdig. Då revs den och omklädningshuset flyttades till Othemsvallen och belysningen till basarplatsen vid bygdegården. Platsen är numera skogsbevuxen och det är nog ingenting som påminner om att det en gång legat en idrottsplats där.