Tidningsartiklar

roma if ga 29 nov 197620151117_0000-001 roma if ga 11 dec 1976 danne roma if ga 12.11 197620151123_0000-001 roma if ga 12.11 197620151123_0001-001 roma if ga 12.11 197620151123_0002-001 roma if ga 13 dec 1976 danne roma if ga 13 dec 1976danne roma if ga 13.11 197620151123_0000-001 roma if ga 16.11 197620151123_0000-001 roma if ga 23sep 1976 danne roma if ga 24.9 197620151119_0000 roma if GA 25 okt 1977     roma if GT 15.8 197320151123_0000     roma if solveig GT 22.8 197320151123_0000 roma ifk ga 19april197720151105_0000   1-roma gt 19810907