1870-talet

1878 Wisby Bollklubb. Det var på tisdagskvällen den 27 augusti 1878 som Wisby Bollklubb föddes. Platsen var Paviljongsplanen i Visby och initiativ var den för de gamla gotländska idrotterna mycket intresserade fabrikören J. W. Klintberg som även blev klubbens förste ordförande. Den 6 augusti 1879 de första stadgarna.
För kroppsöfningarnas idkande ha bildats gymnastikförening och bollklubb. 
1878 spelas första fotbollsmatchen på Gotland. 28 juli, då Stockholms Bollklubb kom för idrottsutbyte med en kärna till blivande Wisby Bollklubb. En av Sveriges första matcher på gräs, på den sk Skolbetningen nära området Furulund.
Gotlands Tidning skrev om händelsen 31 juli, och utom att beskriva festiviteterna så förklarar GT för den, av formuleringarna att döma, förväntat aningens okunniga läsekretsen att ”fotboll, som, hwad namnet antyder, spelas med fötterna. Man får ofta se hela skaran, delad i två partier rusa efter den stora med skinn öfwerdragna guttaperkabollen för att medelst en spark drifwa den i luften och ut genom motståndarnes mål, hwilket detta parti naturligtvis söker hindra. På detta sätt drifwes bollen fram och tillbaka tills det lyckas någondera partiet at få den öfwer motpartiets gräns, då spelet är hwunnet. Detta spel, på samma gång det fordras styrka, snabbhet och säkerhet framställer för åskådarne ett mycket omwexlande och roande skådespel.”
1879 Ekeby Bollklubb är den näst äldsta idrottsföreningen på Gotland och den bildades redan 1879. Från början fanns ingen idrottsplats men så småningom ställdes Lindarve en äng ( den så kallade Stabbgården) till klubbens förfogande och den skänktes senare till Ekeby Bollklubb. Intresset för sport var stort och de flesta unga män har väl suttit ordförande eller varit engagerade i klubben något eller några år. Från början hade man ”våg” varje midsommar och tävlade mot lag från andra socknar. Det avslutades med förplägnad och fest samt fiolmusik.
Föreningen var från början endast avsedd för starka friska gossar men har nu fått ge vika för det täcka könet och man började släppa in flickor i idrottens värld. Här utövades bland annat gutniska idrotter och pärk.
(Efter bildandet av Ekeby Bollklubb 1879 följs det upp av nya klubbar, (1894: Dalhem, 1897: Hablingbo, 1904: Roma, Vänge, 1909 Hablingbo, Hemse IF, Norrlanda, mfl).