Rone Skyttegille

RONE SKYTTEGILLE
Bildades 1894


Rone skyttegille 1894. Rone skytteförening bildades år 1894 på initiativ av bröderna Oskar och Lars Broander samt kustroddare Kristersson. Skjutningen bedrevs de tre första åren på en plats söder om Ronehamn. Ar 1897 flyttade man till en samma år anlagd skjutbana norr om hamnen. Där höll man sedan sina skjutningar fram till år 1918, då den nuvarande banan byggdes. Den ligger 300 meter norr om mejeriet och har skjutriktning mot Ronemyr. Föreningen har för närvarande fyra vandringspokaler, tre i fältskjutning och en i skolskjutning. För att bli ägare av en sådan pokal, måste den erövras tre år utan ordningsföljd. På initiativ av föreningens styrelse uppsattes tillsammans med Burs skyttegille den 13 februari 1944 ett gemensamt vandringspris, att tävlas om i fältskytte mellan de båda föreningarna. Den förening som under fem år uppnår det högsta antalet inteckningar, blir ägare av pokalen. Skjutningen om priset har ägt rum en gång, och då fick Rone skytteförening första inteckningen.