Slite Idrottsförening

SLITE IDROTTSFÖRENING
bildades 1919


 Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Slite Idrottsförening
Postadress: Slite.

ERIK A. ABRAHAMSSON, trädgårdsmästare, f. 8/6-20 i Stockholm. Lagledare för juniorlaget. Tidigare representerat Gröndals AIS. Utövar fotboll och friidrott. Personliga rekord: 100 m 11,9, 200 m 24,8. Riksidrotts-, trupp- och kandidatmärket i brons.
BROR ANDERSSON, affärsbiträde, f. 10/10-10 i Slite. Materialförvaltare från 45. Tidigare kassör. Representerat A-laget i fotboll 27 -41. Utövar även orientering. Distriktsmästare (oldboysklass) i orientering 45, l:a placering i alla Gotlands Klubbars orientering 39. Oriente-ringsmärket i guld, riksidrottsmärket i brons.
BÖRJE ANDERSSON, kontorist, f. 5/3-26 i Lärbro. Utövar orientering och simsport, tidi-gare även fotboll i juniorlaget 43-44. Distriktsmästare. (juniorer) i fotboll 44. 2:a placering i junior- DM i simning 100 m frisim 43-44. Simmarmagistern i guld, magistermagistern och orienteringsmärket i silver.
SUNE ANDERSSON, kontorist, f. 5/5.19 i Roma. Tidigare representerat Visby IF, Roma IF och Slite Tennisklubb. Utövar orientering och tennis samt gångsport. Riksidrotts-, vandrar- och orienteringsmärket i brons.
FILIP ARDELL, byggnadssnickare, f. 12/7-11 i Stockholm. Utövar orientering, skidsport och skytte samt segelsport i Slite Båtklubb. Skidskyttemärket i guld, skyttemärket i brons.
REIJHNE ALEXANDER BERGLUND, kontorist, f. 15/9-27 i Härsjö. Representerat juniorlaget i fotboll 42-45 samt A-laget från 45 och A-laget i bandy från 45. Utövar även friidrott. Distriktsmästare (juniorer) i fotboll 44. Magistermärket i guld, riksidrottsmärket i brons.
ANDERS BOSTRÖM, polis, f. 23/8-20 i Slite. Ledamot av simsektionen. Utövar simsport och orientering samt tidigare i fotboll. 2: a placering i DM å 100 m ryggsim. 1:a placering i Allklubbars orientering (lag) 42. Magistermärket i guld, orienterings- och fältidrottsmärket i brons.
H. RUNE W. ERICSSON, rörarbetare, f. 25/10-15 i Sollefteå. Ordförande från 46. Tidigare vice sekreterare och materialförvaltare. Ledamot av Gotlandsförbunds brottningssektion från 46. Tidigare representerat Sollefteå GIF och Othems IF. Utövar brottning, orientering, skidsport, friidrott och terränglöpning. Distriktsmästare (juniorer) i brottning lättvikt 39, 2:a place- ring i DM 40 samt 3:e 43. 2:a placering i stafett-DM å skidor 40, 41 och 43. Riksidrottsmärket i brons.
STIG E. GARDELIN, montör, f. 22/11-24 i Visby. Ledamot av brottningssektionen från 46, tidigare ledamot av simsektionen. Representerat A-laget i fotboll från 42 samt A-laget i bandy från 43. Utövar även brottning. Distriktsmästare (juniorer) 43 i weltervikt. Samt 2:a placering i DM 43.
EINAR F.A. GODMAN, bilreparatör, f. 14/1-17 i Rute. Utövar brottning (mellanvikt), skid-sport och orientering. 1:a placering i lag i LM-orientering 45. Orienterings- och militära skyttemärket i silver.
KERSTIN GUNNARSSON, studeranden, f. 5/12-29 i Slite. Tidigare representerat Klinte- hamns IK. Utövar simsport. Distriktsmästare å 100 m ryggsim 43-45 samt å 100 m frisim 44-45. Personliga rekord: 100 m ryggsim 1,42, 100 m frisim 1,38. Magistermärket i brons.
JENS A.S. GUSTAVSSON, eldare, f. 8/3-23 i Slite. Utövar även brottning.
BERTIL I.W. JOHANSSON, f. 8/2-23 i Boge. Tidigare representerat Boge IF, kassör 41-44. Utövar brottning och orientering. Övar brottning och orientering. Distriktsmästare (juniorer) i brottning i weltervikt 46.
IVAN JONASSON, charkuterist, f. 5/11-23 i Slite. Ledamot av fotbollssektionen Tidigare representerat Othems IP och I I8:s IF. Utövar fotboll i A-laget från 42 samt bandy i A-laget från 43 och friidrott. Distriktsmästare i bandy 42. Personligt rekord: Längd 6,06. Riksidrotts-märket och skyttemärket i brons.
BERTIL KARLSSON, ritare, f. 20/5-13 i Ardre församling. Ledamot av orienteringssek-tionen. Banläggare. Utövar orientering. Orienteringsmärket i silver.
K. INGE KARLSSON, kontorist, f. 17/8-27 i Slite. Representerat A-laget i fotboll från 43 samt A-laget i bandy från 43. Distriktsmästare (juniorer) i fotboll 44. Utövar även friidrott, orientering och skidsport. 2: a placering i junior-DM å 100 m 45-46, å 400 m 45-46. 2:a placering i LM å 400 m 45. 1:a placering i IOGT-DM å 100 och 400 m 45. Landskapsrepresentant i friidrott 45. 2:a placering (juniorer) i Allklubbars orientering 44. Personliga rekord:
100 m 11,6, 400 m 53,4. Orienteringsmärket i silver, friidrottsmärket i brons.
KARL CARLSSON, svarvare, f. 7/9-23 i Othems församling. Representerat Slite Båtklubb i segelsport. Utövar även simsport. 2:a placering i DM å 200 m bröstsim 42, 3:e placering å 200 m bröstsim 45 samt 100 m ryggsim. Fältidottsmärket i guld, skyttemärket i silver samt magistermärket i brons.
INGVAR R.Å. KARLSSON, byggnadsarbetare, f. 24/2-22 i Slite. Utövat fotboll och fri-idrott. Personligt rekord: Diskus 34 0.
BIRGER A. E. KARLSTRÖM, parkettläggare, f. 9/10.22 i Fårö. Tidigare representerat Othems IF och I 18: s IF. Utövar friidrott, orientering och skidsport. Distriktsmästare (juniorer) i längd 42, 2:a placering i junior-DM i tresteg 42. 3:e placering i DM i längd 45 samt 2:a placering 42. 1:a placering i LM i längd och 400 m 45, d: o i längd och tresteg 42 samt 2:a placering i LM i längd och tresteg 41. 1:a placering i militär-DM fälttävlan 44, d:o i LM orientering 45. Personliga rekord: 100 m 12,0, 400 m 53,8, längd 6,51, höjd 1,65, tresteg 12,90. Fältidrottsmärket i guld, skyttemärket i silver, friidrotts-, riksidrotts- och skidlöparmärket i brons.
SÖLVE KRANTZ, förrådsarbetare, f. 11/10-22 i Ardre. Representerat juniorlaget i fotboll 39.
ERIK V. LARSSON, elektriker, f. 18/5-11 i Västerås. Tidigare vice ordförande. Representerat A-läget i fotboll 25-42 samt A-laget i bandy från 27. Distriktsmästare i bandy 42 och 47. Utövar även brottning i weltervikt. Samt orientering.
CARL ELOF LINDGREN, kamrer, f. 11/7-09 i Göteborg. Kassör 29-35. Ordförande orienteringssektionen från 45. Ledamot av Gotlands Idrottsförbunds orienteringssektion från 46. Tidigare representerat Göteborgs Friluftssällskap. Utövar orientering och simsport. Orienterings- och magistermärket i guld, skyttemärket i silver, skidlöparmärket brons. Gotland Skytteförbunds förtjänstmedalj i silver, Göteborgs Idrottsförbunds förtjänstplakett i silver.
ROSSEL E. G. LINNÉ, kontorist, f. 15/1-18 i Stockholm. Sekreterare från 40. Lagkapten i bandy 43. Representerat A-laget i fotboll från 32. Landskapsrepresentant 4 gånger. Utövar även bandy och friidrott. Distriktsmästare i bandy 43. Personligt rekord: Höjd 1,60. Fältidrottsmärket i silver, riksidrottsmärket i brons.
HANS LÖFVENBERG, kontorist, f. 23/2-26 i Hemse. Representerat junior- och B-lagen i fotboll 40. Utövar även brottning, skidsport och terränglöpning. Skolidrottsmärket i guld.
ÅKE MELÉN, kontorselev, f. 23/12-28 i Stockholm. Representerat även Wisby Simsällskap och Visby AIK. Utövat handboll i Visby AIK:s juniorlag från 46 samt simsport. Distrikts-mästare (juniorer) å 200 m bröstsim 44-45, 2:a placering i junior-DM å 200 m bröstsim 46. 3:e placering i senior-DM å 100 m ryggsim 46. Personliga rekord: 100 m ryggsim 1,44,7, 200 m bröstsim 3,24,2. Kandidatmärket i guld.
BENGT V. NILSSON, studeranden, f. 18/6-23 i Hellvi. Utövar friidrott, bandy. simsport, orientering och skidport. 2:a placering i junior-DM i terräng 43, l:a placering i LM samt 2:a placering å 100 m samt l:a placering å 400 m 40. Personliga rekord: 100 m 11,7, 400 m 54,0, 1500 m 4,20. Fältidrottsmärket i guld, orienteringsmärket i silver, riksidrotts-, militära skyttemärket, skidlöparmärket och magistermärket i brons. John Olsons Minnesfonds hederspris
40-42.
KONRAD GUST. ERLAND NILSSON, bilmontör, f. 15/8-13 i Lärbro. Ledamot av brottningssektionen från 44. Tidigare representerat Visby IF och Lärbro F. Utövar fotboll, brottning i mellanvikt och orientering. Distriktsmästare i brottning 45, d: o i orientering 3 gånger. Fyrstadsrepresentant i brottning 45 i tungvikt. Orienteringsmärket i silver.
INGE OLSSON, bilarbetare, f. 13/9-26 i Slite. Utövar brottning (fjädervikt) och simsport. 2:a placering i junior-DM i brottning 46.
HARALD N. OLSSON, chaufför, f. 19/9-14 i Slite. Materialförvaltare 35-37. Representerat A-laget i fotboll 30-43 samt A-laget i bandy från 32. Distriktsmästaremästare- i bandy. Land-skapsrepresentant i fotboll 39. Utövar även friidrott och orientering. Simborgarmärket i guld, orienterings-. och stipulationsmärket i silver, riksidrotts- och gymnastikmärket i brons.
RUNE OTHBERG, studeranden, f. 31/12-31 i Slite. Representerat juniorlaget i 3 fotboll från 44. Utövar även bandy och skidsport.
ÅKE OTHBERG, studeranden, f. 23/10-29 i Slite. Representerat juniorlaget i fotboll från 43. Distriktsmästare (juniorer) 44. Utövar även simsport. 2:a placering i junior-DM å 100 m ryggsim. Kandidatmärket i guld.
FOLKE H. PERSSON, elektriker, f. 12/12-15 i Strömsnäsbruk. Tidigare representerat Strömsnäsbruks IF. Utövar fotboll i A-laget från 41 samt bandy i A-laget från 41. Distriktsmästare i bandy 42.
JARL A. L. PERSSON, frisör, f. 9/11-26 i Strömsnäsbruk. Tidigare representerat Strömsnäsbruks IF. Representerat juniorlaget i fotboll 44 samt A-laget från 45. Distriktsmästare (juniorer) 44.
BERTIL PETTERSSON, cementarbetar, f. 20/3-16 i Lärbro. Ledamot av brottningssektionen från 44. Utövar brottning, orientering, skidsport, friidrott och gymnastik, 2:a placering i DM i brottning weltervikt 46 samt landskapsrepresentant. Orienteringsmärket i brons.
BJÖRN RANDAHL, fabriksarbetare, f. 7/1-23 i Slite. Ledamot av simsektionen från 43 samt av skidsektionen från 46. Utövar sim- och skidsport samt orientering. 2:a placering i DM i livräddning 2 gånger, 3:e placering i DM å 400 m frisim . 2: a placering i budkavle-DM 45 samt 3:e placering 43. Orienteringsmärket och magistermärket i silver.
ARNE H. RONDAHL, målarlärling, f. 25/8-29 i Slite. Representerat juniorlaget i fotboll. Utövar även bandy. Skolidrottsmärket i brons.
HARRY SANDBERG, tapetserare, f. 17/2-17 i Visby. Representerat i fotboll AIK:s B-lag samt från 44 Slite IF:s A-lag.
BENGT G. SVENSSON, förrådsförvaltare. f. 17/5-21 i Slite. Vice sekreterare från 46. Ordförande i fotbollssektionen från samt lagledare för A-laget från 44. Representerat A-laget i fotboll från 36 samt A-laget i bandy från 38. Distriktsmästare i bandy 42. Landskapsrepresentant i fotboll 9 gånger. Utövar även friidrott.
SVEN E. G. TELLMAN, kontorist, f.1/2-10 i Visby. Kassör från 43, tidigare sekreterare. Representerat A-laget i fotboll 27-40 samt A-laget i bandy 35-42. Utövar friidrott och orientering. Distriktsmästare (lag) i orientering 45 oldboys. Orienteringsmärket, i guld, riks-idrottsmärket i brons. Gotlands Idrottsförbunds förtjänsttecken.
FREDI WACLAW, studeranden, f. 22/8-28 i Slite. Representerat juniorlaget i fotboll från 43. Utövar även bandy samt tennis i Slite TK. Skolidrottsmärket i guld.
HENRY F. A. WACLAW, studerande, f. 17/3-31 i Slite. Representerat juniorlaget i fotboll från 43. Utövar tennis i Slite TK. 2:a placering i junior-DM i tennis.

Slite Idrottsförening

På den här bilden ser vi Slite IFs bandylag i mitten av 1930-talet.

Tidningsurklipp    
Orientering årsberättelser 

Östervallen
Under 1920-talet bekostade Slite IF en grovplanering av platsen söder om Solklint, där nu Lännaskolan är belägen. Marken övertogs efter en tid av kommunen, som lät iordningställa en idrottsplats under åren 1930-33.Ishockeybana
Den 10 juni 1934 fick Gotland sin andra moderna idrottsplats, Östervallen i Slite. Idrottsplatsen som hade en fotbollsplan om 60 x 100 meter samt goda hopp- , kast- och löparbanor, var ett behövligt och välkommet tillskott för idrottsrörelsen inom distriktet. Numera är den skolgård för Lännaskolan.

Ishockeybanan
Slite IF hade en energisk ishockeyledare, ”Affen” LIndvall. Han fick Skånska cement att skänka virke till en rink som placerades på Bogevikens is. Men det blev vår, isen smalt och sargen flöt bort. Men snart nog började man spola upp en landbana strax väser om Solklint, ungefär där den nuvarande anläggningen är belägen. Isbanan togs i bruk 1956.

Bogeviken
I mars 1905 hålls Gotlands första travtävling på Bogevikens is. Inte mindre än 2 000 åskådare kom. I de fyra löpningarna deltog sammanlagt ett 20- tal hästar av olika raser. Bland annat förekom ett russlopp över 1 000 meter. Travtävlingar på Bogeviken pågick i cirka 20 säsonger innan verksamheten fick ökad bredd och flyttades till Visby. Isen användes även till skridskoåkning och man seglade där med hemmagjorda isjakter.

Asundes golfbana
En 5 000 meter lång 18- hålsbana byggdes 1936 ute på ön Asunden, en bana som fick lovord av experter från svenska golfförbundet. Denna bana anlades av Sliteborna med Cementachefen disponent Arendt De Jounge i spetsen. Banan bestod av 18 hål av varierande längder från 75 meter till 380 meter. För att kunna spela alla hål var man tvungen att spela så att man korsade banorna. Denna bana var den andra golfbanan på Gotland. Transport till och från banan ordnades med båt från Slite. Banan var i bruk fram till 1939, då militären vid andra världskrigets utbrott behövde ön för organisationen av försvaret av Slite.

Hilda Nyströms mark
Någon idrottsplats fanns inte när Slite IF bildades på 1920-talet, men man fick tillåtelse att använda ett område som ägdes av fröken Hilda Nyström. Det var beläget mellan nuvarande Strandvägen och Storgatan, ungefär på den plats där nu Energiverkets direktörsbostad ligger. Där iorningsställdes hoppgropar med ansatsbanor och ringar för diskuskastning och kulstötning. På denna provisoriska idrottsplats kastades också varpa.

Idrottsplatsen mellan Solkint- Solåkersvägen
Slite IF tog upp fotboll på sitt program 1922 och man började använda en åker vid Bogeviken. Denna idrottsplats låg norr om Texaco mellan Solklintsvägen och Solåkersvägen. Där sattes upp fotbollsmål och anlades hoppgropar och ansatsbanor.

FritidshallenFritidshallen Slite
I slutet av 1940- talet ville fabriksledningen bygga någon form av idrottshall i Slite. På den tiden var det nästan omöjligt att få byggnadslov för en sådan anläggning. Därför kallade man den för ”säcklager” men byggde den på sådant sätt att den skulle kunna användas för idrott.
När Othems IF började träna handboll där 1951, fanns dock ännu inget lämpligt golv inlagt utan man fick lägga ut lösa trälämmar på halva golvytan för att kunna träna. Så småning om lades det in ett lämpligt golv, och det var i första hand tennisen som tog hallen i besittning. Hallen kunde även användas för inomhusträning i fotboll. Trots att det har byggts en ny sporthall i Slite är det ännu full fart i fritidshallen eller säckhallen som den ännu kallas, med tennis, fotboll och innebandy. Fritidshallen ligger vid Storgatan inom indusriiområdet i anslutning till hamnen.

Övrigt
I Slite finns förutom Cementas fritidshall den relativt nybyggda Solklintshallen med intilliggande grusplaner för fotboll.

1943 Slite IF:s årsmöte hölls i lördags på Slitebadens hotell. Mötet öppnades med ett kort anförande av föreningens ordförande Gustav Håkansson, vari han hälsade de till ett trettiotal uppgående närvarande medlemmama hjärtligt välkomna. Härefter valdes till ordförande för kvällen Karl Herman Engström och till sekreterare Rossel Linné. Års-och revsionsberättelserna upplästes. Av den förra framgick bl. a., att föreningen erövrat DM i bandy, seniorseger fotboll i div I samt att fyra nya klubbrekord i allmän idrotts satts. Av revisionsberättelsen fann man, att resor samt uppehållande av bandybanan under förra årets snörika vinter kostat en mycket betydande del av det tillgängliga kapitalet. En diskussion om startavgiftema i idrotten hölls även under kvällen, men någon resolution fattades ej. Företagna val för innevarande år utföllo så, att till ordförande omvaldes Gustav Håkansson och att bekläda övriga styrelseplatser Rossel Linné, Bror Andersson, Erik Blomberg, Arne Pettersson och Sven Tellman med Gideon Tillander och Henry Hallgren som suppleanter. Till revisorer utsågos Bertil Carlsson och Henry Karlsson med Karl Herman Engström och Bernhard Andersson till suppleanter. Till ledamöter i sektionsutskotten utsågos för allmän idrott: Bertil Arvidsson och Bengt Nilsson, för bandy: Ivar Boberg och Douglas Eriksson, för brottning: Henry Karlsson och Kari Erik Nyman, för fotboll: Ivar Boberg och Erik Larsson, för gymnastik: Margit Lundberg, Bertil Arvidsson och Hans Nordin, för orientering: Bertil Carlsson och Rolf Pedersén, för skididrott: Anton Sedvall och Ingvar Falk, och för simning: Kari Karlsson och Björn Randahl.
Till att representera föreningen i de olika förbundens årsmöten utsågos: Till Gotlands Idrottsförbund Gustav Håkansson och Sven Tellman, till Gotlands Fotbollsförbund Henry Karlsson och Gideon Tilländer samt till Gotlands Gymnastikförbund Hans Nordin och Bertil Arvidsson. Gotlands Allehanda Onsdagen den 3 februari 1943