Stånga Idrottsförening

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
bildades 1923                           

Stånga IF bildades 1923 och är både idrottsförening och bygdegårdsförening.

Vi bedriver verksamhet inom Motion (pingis, innebandy, aeorobics/gympa), Pärk, Varpa, Tennis, Bowling och Bingo.Föreningen driver även bowlinghallen där vi har 2 anställda. Föreningens anläggningar är bowlinghallen, Malmgard och motionslingan. I källaren i Malmgard finns en skyttelokal som hyrs ut till olika skytteföreningar.
StangmalmenStangmalmen
Stångaspelen flyttades 1956 tillbaka till Stangmalmen. Denna idrottsplats är huvudarena för gutniska idrotter och lekar. Den är en av de största inhägnade arenorna i Europa och rymmer inte mindre än 26 pärkplaner. Vid Riksidrottsförbundets 100-årsjubileum 2003 blev Stangmalmen utsedd till en av tre kulturhistoriska idrottsplatser på Gotland.

Gumbalde äng
1924 blev i sanning ett märkesår i den gotlänska idrottens historia och inte minsa för Föreningen Gotländsk Idrottsförbund (FGI). Det året hade nämligen Gotlands Idrottsförbund (GI) på sitt årsmöte beslutat att ta bort de gotländska idrottslekarna från sitt program. Det innebar att FGI från och med 1924 hade ansvaret för vårdnaden och fortlevnaden av gutnisk idrott. Därför försäkrade sig föreningen om nyttjanderätten till Gumbalde äng i Stånga för sina tävlingar.
Platsen för de första tävlingarna var alltså Gumbalde äng- eller ”Akar-skogen” som många ännu idag säger i Stånga- alldeles intill Stånga kyrka. Åren fram till och med 1948 tävlades det på denna åker. Åren 1949-1955 genomfördes Stånaspelen i Roma efter det att Gumbalde äng plöjts upp av markägaren.


Stånga IF 1923-1993 (Blädderbok)