Stenkyrka Idrottsförening

STENKYRKA IDROTTSFÖRENING
bildades 1918


Stenkyrka Idrottsförening         Stenkyrka Idrottsförening gamla


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Stenkyrka Idrottsförening.
Postadress: Stenkyrka. Tel.: 15 (ordf.)

Medlemsantal: 55. Program: Fri idrott, fotboll, gymnastik, orientering och skidsport. Klubbdräkt: Röd tröja, vita byxor. Tävlingsplats: Idrottsplatsen vid skolan, anlagd 1945, gräsplan 3,00×60 m., belägen c:a 10 km. från Tingstäde järnvägsstation. Föreningen bildades 1918 på initiativ av Theodor Jacobsson, Per Svensson samt bröderna Karlsson och anslöts till RF år 1919.

PER ANDERSSON, jordbruksarbetare, f. 13/5-27 i Stenkyrka. Utövar friidrott och skidsport, tidigare även fotboll. Personligt rekord: Höjd 1,60.
JOHANNES ANDREASSON, byggnadsarbetare, f. 4/7-13 i Gammelsvenskby, Ukraina.
Vice ordförande från 44, lagledare för A-laget i fotboll från 40. Tidigare representerat Martebo GIF och Västkinde IF. Utövar fotboll i A-laget från 30 samt friidrott. 2:a placering i LM i spjut 43. Personliga rekord: 100 m 12,0, höjd 1,69, spjut 49,34, diskus 33,50. Fält-idrottsmärket i brons.
BENGT BJÖRKEGREN, jordbruksarbetare, f. 23/3-25 i Stenkyrka. Kassör 44-45. Representerat i fotboll A-laget från 42, lagkapten från 45. Utövar även friidrott. 2:a placering i junior-DM i diskus 45 samt 3:e placering 44. Personligt rekord: Diskus 36,60.
KARL ERIK, BROSTRÖM, eldare, f. 1/12-20 i Visby. Representerat A-laget i fotboll från 45. Utövar även friidrott. BENGT RUNE ENGSTRÖM, jordbruksarbetare, f, 3/4-28 i Stenkyrka. Utövar friidrott och skidsport. Skidlöparmärket i silver, skolidrottsmärket i brons.
SIXTEN HALLENBERG, jordbrukare, f. 7/7-20 i Stenkyrka. Ordförande från 44. Sekreterare 39-43. Friidrottsledare från 40. Representerat A-laget 37-43. Utövar friidrott, skidsport, orientering och terränglöpning. Distriktsmästare (IOGT) å 7000 m 43 och 45-48. Personliga rekord: 100 m 12,0, 400 m 54,9, 1500 m 4,27, stav 3 m. Fältidrottsmärket i guld, skidlöparmärket och gångmärket i silver.
GÖTE HÖGBERG, jordbruksarbetare, f. 7/2-13 i Stenkyrka. Kassör 37-40, ordförande 42-43. Friidrottsledare 37-40. Representerar A-laget i fotboll 36-39. Utövar friidrott.
ENAR JONSSON, jordbruksarbetare, f. 27/10-22 i Stenkyrka. Ordförande i orienteringssektionen från 46, ledamot av samma 45. Kassör 47-48. Utövar friidrott, terränglöpning och orientering. Fältidrottsmärket i silver.
LARS KARLSSON, handlanden, f. 14/4-22 i Stenkyrka. Representerat A-laget i fotboll från 38. Utövar även orientering. Fältidrottsmärket i guld, riksidrottsmärket- och orienteringsmärket i brons.
ALF LARSSON, jordbruksarbetare, f. 10/8-25 i Stenkyrka. Representerar A-laget i fotboll från 40.
ENAR LARSSON, jordbruksarbetare, f. 9/1-30 i Stenkyrka.
BENGT LINDGREN, jordbruksarbetare, f. 10/9-28 i Stenkyrka. Kassör från 46. Material-förvaltare 44-45. Ledamot av orienteringssektionen från 46. Representerat juniorlaget i fotboll 41-46. Skolidrottsmärket i silver.
KARL JOHAN LINDGREN, mejerielev, f. 14/3-21 i Stenkyrka. Sekreterare från 46. Representerat juniorlaget i fotboll 37-38 samt A-laget från 39.
BERTH LINDLÖF, kontorist, f. 12/9-27 i Martebo. Tidigare representerat Lummelunda IF, sekreterare 41-43. Utövar fotboll i Visby AIK:s A-lag från 44 samt skidsport.
KURT PALMQVIST, jordbruksarbetare, f. 28/9-22 i Visby. Utövar friidrott, terränglöpning och skidsport. Fältidrottsmärket i guld, skidskyttemärket i silver.
ERIK O. ROSENBERG, eldare, f. 31/10-22 i Stockholm. Representerat Visby IF och Othems IF 39-45. Utövar brottning i fjädervikt, handboll samt fotboll i A-laget från 45 och bandy i A-laget från 39. 3:e placering i iunior-DM i brottning 46 samt landskapsrepresentant 46. Fältidrottsmärket i silver.
GÖSTA STENGÅRD, jordbruksarbetare, f. 23/9-20 i Stenkyrka. Vice ordförande 43, lagledare för A-laget 41. Representerat A-laget i fotboll från 38. Utövar även friidrott. 3:e placering i DM å 400 m 42. Personligt rekord: 100 m 11,8, 400 m 56,4. Riksidrottsmärket i brons.
Föreningens historia
Text: Per Andersson
De första föreningsåren
Föreningen bildades 1917 på initiativ av Theodor Jakobsson, Per Svensson och bröderna Karlsson. Några förda anteckningar från den allra första tiden har inte kunnat
påträffas, men vad man med säkerhet vet är att Theodor Jakobsson från Lickerhamn blev föreningens förste ordförande och Josef Karlsson från Stenstugu den förste
sekreteraren.
Föreningen anslöt sig till Riksidrottsförbundet år 1919. En skogsglänta vid Tune, på mark tillhörande Lilla Bjers gård, blev den första samlingsplatsen för idrott i
Stenkyrka. Där utövades främst pärkspel, varpakastning, olika löpningsgrenar och sedemera även fotboll. Senare utnyttjades även en åker i Gammelvik, Lickershamn
för samma ändamål.
Vår första klubbfana
Stenkyrka IF 1918. Fr.v. Rikard, Arthur och Gustaf Carlsson, Theodor Jacobsson Lickershamn, Ture Wickman, Martin Jansson, Amandus Strandberg, Vilhelm Nyström
och Theodor Jacobsson Kvie, Pojken som står framför är Per Jonsson Kvie.
Mötesprotokoll från år 1920
Protokollböcker från 1920 och framåt finns samtliga bevarade och arkiverade. Det äldsta påträffade protokollet är fört vid ett ordinarie årssammanträde med ”Stenkyrka
Idrottsförening å idrottsplatsen Söndagen den 9 maj 1920″, med följande lydelse:
1. Föreningens räkenskaper från föregående år godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
2. Till ordförande i föreningen valdes Gustaf Karlsson Stenstu, till vice ordförande Theodor Jakobsson Qvie, till kassör Troed Svensson Sorby, till sekreterare Josef
Karlsson Stenstu, till vice sekreterare Hilmer Björkegren Gräne, och till styrelsesuppleanter Theodor Jakobsson Lickerhamn och Ragnar Björkegren Gräne.
3. Till kontrollanter för idrottsmärket utsågs Troed Svensson och Lennart Yttergren.
4. Till revisor valdes Per Svensson Sorby och Artur Karlsson Stenstu.
5. Till uppsyningsman över föreningens idrottsmaterial valdes A. Palmquist och till ersättning därför anslogs 15 kronor.
6. Beslöts att föreningens ordinarie årssammanträde skall hållas i januari månad, och åt ordföranden rätt att själv bestämma på vad sätt det skall utlysas.
7. Beslöts att anordna en Basar vid Lickershamn. Till basarkommitté utsågs följande: A Palmquist, G Karlsson, Th jakobsson Qvie, Josef Karlsson, H Björkegren, Th
Jakobsson Lickershamn, G Olsson, I Stengård, G Broström, L Yttergren och K Stenström.
8. Beslöts att lämna föreningens medlemmar bidrag till träningsredskap, och procenten därpå äger styrelsen rätt att bestämma.
Dag som ovan Josef Karlsson, sekreterare.
Den första egentliga idrottsplatsen anlades vid Sorby på 1920­talet, på mark som uppläts kostnadsfritt av Per Svensson. Här var föreningens idrottsplats fram till 1946
då man anlade en fotbollsplan vid Kahlboms kvior i närheten av Stenkyrka skola.
Gullbjerge idrottsplats
Nuvarande plan invigdes 1952. Denna plats ligger mittemot skolan. Planer finns för 5-mannalag, 7-mannalag och 11-mannalag. Det finns även en plan till pärk.
Ishockeybanan
På 1950-talet byggdes också en ishockeybana. Det gamla faltaket på kyrkan användes till sarg och stolparna till belysning skänktes av medlemmarna i föreningen och av bönder i socknen.
Ragnar Carlssons åker
Nya planen blev Ragnar Carlssons åker vid den lilla vägen som går förbi skolan. Denna plan användes fram till 1952.
Sorby
Detta var den första riktiga fotbollsplanen. Denna låg vid Sorbys där nuvarande Blomérs såg och byggfirma ligger. När Stenkyrka IF gick upp en division blev planen för liten och föreningen fick leta upp en ny plan.