SvaideRoma SOK

SVAIDE ROMA
SOK
bildades 2000


Svaideroma soc


Klubbens historik
Svaide Roma SOK bildades år 2000 genom en sammanslagning av SOK Svaide och Roma OK.
Som ordförande första året valdes Barbro Olsson.
Namnet blev en sammanslagning av de båda moderklubbarnas namn. Klubbmärket tog lite längre tid att få fram, under 2004 tog Lene Scharff Rasmussen fram det förslag som vid årsmötet 2005 fastställdes som nytt klubbmärke.
Svaide Romas färger är blått och grönt med vissa inslag av rött.